Naručivanje pacijenata na neuroradiološke pretrage

  Kontraindikacija za MR snimanje su klaustrofobija i metalni predmeti koji ne smiju u MR aparat. 

Naručite se kroz rubriku Naručivanje (uz Listu čekanja).

Ambulantni radiološki nalazi podižu se od 8 do 15 sati na šalteru za izdavanje nalaza u Radiološkoj poliklinici (bijela zgrada, podrum, nivo -1)

Otkazati pregled možete OVDJE ili u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Naručivanje na magnetsku rezonaciju (MR)

Kako biste se naručili potrebno je priložiti:

  Ispunjavanje Upitnika za magnetsku rezonanciju i potpis na obrascu Obavijest pacijenta o dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku kod naručivanja za ovu pretragu su obavezni!

Za prijavu na listu čekanja obavezno je donijeti kopiranu medicinsku dokumentaciju (posljednji UZV, CT ili MR nalaz te preporuku za traženi pregled).

Katalog pretraga - Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju 

vrh stranice