Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom

Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom KBC-a Zagreb podrazumijeva provedbu dijagnostičko-terapijskih postupaka u sedaciji i općoj anesteziji. Specijalističke grane dentalne medicine obuhvaćene sanacijom pacijenata u Dnevnoj bolnici su: dječja dentalna medicina, endodoncija i restaurativna dentalna medicina, bolesti usne šupljine i oralna kirurgija. Nakon prijema, konzilijarnog pregleda i obrade pacijenta, a sukladno dijagnozi i kliničkim smjernicama, pacijenti se upućuju u Dnevnu bolnicu. Najčešći pacijenti su: djeca s teškoćama u razvoju, osobe s posebnim potrebama, anksiozni, nepokretni i ležeći pacijenti KBC-a Zagreb, pacijenti s autizmom, pacijenti s epilepsijom, pacijenti s cerebralnom paralizom i/ili mentalnom retardacijom i sl. U Dnevnoj bolnici provodi se dijagnostika i terapija pacijenata koji na osobni zahtjev i uz plaćanje postupka mogu realizirati oralno-kirurške i implantološke zahvate u općoj anesteziji. Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom omogućuje ambulantno liječenje najkompleksnijih pacijenata, konzilijarno zbrinjavanje hospitaliziranih pacijenata te konzervativno i oralno-kirurško liječenje djece i odraslih. Suradne ustanove Klinike za stomatologiju kroz rad Dnevne bolnice su: Dječja bolnica – Klaićeva, Bolnica Fran Mihaljević, Centar za rehabilitaciju “Sv. Filip i Jakov” i Specijalna bolnica Goljak.

Radno vrijeme: ponedjeljak, od 7.30 do 15.30 sati

Liječnici specijalisti:
prof. dr.sc. Željko Verzak, dr. med. dent., specijalist pedodont
prof. dr. sc. Bernard Janković, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom
prof. dr. sc. Tihomir Kuna, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
prof. dr. sc. Vlaho Brailo, dr. med. dent., specijalist oralne medicine
prof. dr. sc. Danica Vidović Juras, dr. med. dent., specijalist oralne medicine,
prof. dr. sc. Zoran Karlović, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom
prof.dr.sc. Marko Granić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
doc. dr. sc. Valentina Brzović Rajić, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom
doc. dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
 

vrh stranice