Poliklinika Kliničkog Zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja

Pročelnik: prim. dr. sc. Gordana Horvatić-Herceg , dr. med., specijalist nuklearne medicine

Liječnici specijalisti:

prim. dr. sc. Gordana Horvatić-Herceg, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Eva Pasini Nemir, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Ana Šporčić Rak, dr. med., specijalist nuklearne medicine

Polikliniku čine:

Ambulanta za bolesti štitnjače
Ambulanta za ultrazvuk štitnjače
Ambulanta za bolesti paratireoidnih žljezda
Ambulanta za ultrazvuk paratireodnih žljezda i tumorskih tvorbi

Ambulanta za radionuklidnu dijagnostiku bolesti štitnjače

Radno vrijeme:

Ambulanta za bolesti štitnjače

Svakim radnim danom od 8 do 14 sati

Ambulanta za ultrazvuk

Ujutro: od 8 do 14 sati
Popodne: 14 do 20 sati

Informacije o radnom vremenu ostalih ambulanti kao i one o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Centar za radijacijsku medicinu i zaštitu od zračenja (desno od glavnog ulaza)
  • Etaža: prizemlje i podrum
vrh stranice