Liječnik: dr. sc. Kristina Gašparović, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Glavna medicinska sestra:
Dubravka Memić, magistra sestrinstva

Dnevna bolnica pruža dijagnostičke i terapijske usluge koje je moguće obaviti bez primitka u stacionarni dio Klinike. Time je omogućeno obavljanje pretraga i zahvata bez potrebe pojedinačnog naručivanja, čime se bitno skraćuju liste čekanja kako za ambulantne usluge, a smanjuje se i potreba za klasičnim stacionarnim liječenjem. U tijeku je preseljenje Dnevne bolnice u nove prostore, čije je uređenje i oprema financirana dijelom iz Europskih fondova. Time će se dodatno povećati kapacitet i učinkovitost rada Dnevne bolnice. U Dnevnoj bolnici surađuju svi liječnici u Klinici s ciljem optimalnog zbrinjavanja opće i subspecijalističke kardiološke kazuistike.

vrh stranice