Prilikom dolaska na dogovoreni pregled/pretragu potrebno se upisati na prijemnom šalteru koji se nalazi u neposrednoj blizini polikliničke čekaonice.

Radno vrijeme u ambulanti je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).
Liječnici u ambulanti

prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
vrh stranice