Zavod za dječju kirurgiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Tomislav Luetić, dr. med., specijalist opće i dječje kirurgije
Glavna medicinska sestra: Ruža Tandara, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Tomislav Luetić, dr. med., specijalist opće i dječje kirurgije
prof. dr. sc. Anko Antabak, dr. med., specijalist dječje kirurgije
dr. sc. Stanko Ćavar, dr. med., specijalist dječje kirurgije
dr. sc. Ivana Sabolić, dr. med., specijalist dječje kirurgije
dr. sc. Dino Papeš, dr.med., specijalist dječje i vaskularne kirurgije
Miram Pasini, dr. med., specijalist dječje kirurgije

U Zavodu za dječju kirurgiju i urologiju se liječe djeca u dobi od rođenja do punoljetnosti. Ovdje se rade sve vrste kirurških zahvata iz područja dječje kirurgije kao i sve vrste uroloških zahvata kod djece.
Uz standardne zahvate koji spadaju u domenu opće dječje kirurgije, posebno mjesto zauzima kirurško liječenje razvojnih anomalija, tumora dječje dobi, tumora endokrinih žlijezda kao i program transplantacije jetre kod djece.
Zbog primjene humanog i prijateljskog bolničkog liječenja djece Zavod ima status “Zavod – prijatelj djece”.
Mogućnošću cjelodnevnog boravka roditelja uz dijete te kroz projekt “Škola u bolnici” i dječju igraonicu pod nadzorom psihologa malim pacijentima se boravak u bolnici želi učiniti što manje traumatičnim.

Opširnije...

Zavod za dječju kirurgiju i urologiju specijaliziran je za liječenje novorođenčadi, djece i adolescenata s kirurškim bolestima i jedan je od šest zavoda Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, središnje kirurške klinike u Republici Hrvatskoj. Godišnje se u Zavodu hospitalizira oko 1400 pacijenata, a izvede oko 1000 kirurških zahvata iz svih područja dječje kirurgije poput; neonatalne kirurgije, torakalne kirurgije, abdominalne kirurgije, urologije, vaskularne kirurgije, plastične kirurgije i traumatologije.

Zavod usko surađuje s ostalim zavodima Klinike za kirurgiju koji sudjeluju u zbrinjavanju djece kada je to potrebno. Složenije bolesti, poput anomalija i solidnih tumora toraksa i abdomena (nefroblastom, hepatoblastom, neuroblastom) zahtijevaju multidisciplinarni pristup te se liječe u suradnji sa specijalistima s drugih Klinika KBC-a, prvenstveno s Klinike za pedijatriju. Složene kongenitalne anomalije kod novorođenčadi (atrezija jednjaka, malformacije pluća, atrezija anusa, omfalokela, gastroshiza) liječe se u suradnji s Referentnim centrom za neonatologiju i intenzivno liječenje djece Klinike za pedijatriju.

Osim toga, u Zavodu se provode i postupci za osiguranje dugotrajnog centralnog venskog pristupa kod onkoloških pacijenata i dijaliznog pristupa kod djece s kroničnim bubrežnim zatajenjem.

Velik broj pacijenata u Zavodu se liječi zbog ozljeda, posebice prijeloma. Oni se liječe po principima dječje traumatologije, koji se značajno razlikuju od liječenja prijeloma kod odraslih, prvenstveno jer dječje kosti još rastu i remodeliraju se.

U Zavodu se standardno izvode minimalno invazivni zahvati poput laparoskopske pijeloplastike, torakoskopije, cistoskopskog liječenja refluksa i mikrokirurški zahvati. Minimalno invazivna kirurgija se primjenjuje i u hitnim stanjima pa se sva djeca s upalom slijepog crijeva operiraju laparoskopski.

Visoka stručnost i suvremena tehnička opremljenosti čine ovaj zavod jedinim centrom dječje kirurgije u Hrvatskoj u kojem se:

  • u potpunosti zbrinjavaju složene udružene kongenitalne anomalije,
  • kirurški liječe specifična stanja poput bilijarne atrezije (operacijom po Kasaiju) i portalne hipertenzije (porto-sustavnim shuntom),
  • zbrinjavaju djeca s amputacijskim ozljedama,
  • izvodi rekonstrukcija jednjaka kod djece i
  • provode programi transplantacije jetre i bubrega kod djece.

U Zavodu se nalaze i tri apartmana za boravka roditelja u bolnici. Također postoji mogućnost cjelodnevnog boravka roditelja uz dijete, a kroz projekt “Škola u bolnici” i dječju igraonicu djeci i roditeljima se olakšava boravak u bolnici. Na odjelu je stalno dostupan i pedagog koji među ostalim provodi i psihološku pripremu djeteta i roditelja za operativni zahvat.
Zbog primjene humanog i prijateljskog bolničkog liječenja djece Zavod ima status “Zavod - prijatelj djece”.

vrh stranice