Ambulante Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju

Ambulante:

Ambulanta za kliničku imunologiju
Ambulanta za rani artritis
Ambulanta za reumatologiju
Konzilijarna ambulanta za reumatologiju i kliničku imunologiju
Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku reumatskih bolesti i interventnu reumatologiju
Ambulanta za kapilaroskopiju

vrh stranice