Ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju

U ambulanti se obavljaju prvi pregledi pacijenata upućenih zbog verificiranih bolesti (prethodno obrađenih od strane interniste) ili sumnje na postojanje kirurške bolesti abdomena, kao i kontrole u postoperacijskom tijeku.
Prilikom dolaska u ambulantu pacijent treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju.

Radno vrijeme ambulante je od 8 do 16 sati svaki radni dan.

Raspored rada liječnika

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

Goran Pavlek, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

prim. dr. Boško Romić, dr. med.., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

Utorak

Tomislav Baotić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Jurica Žedelj, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

Srijeda

dr. sc. Igor Petrović, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

od 8 do 16 sati

Četvrtak

dr. sc. Ante Gojević, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Ognjan Deban, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

Petak

Ivan Šeparović, dr. med., specijalist opće kirurgije

od 8 do 16 sati

vrh stranice