Odjel za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju srca

Voditelj: prof. dr. sc. Davor Puljević, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Glavna medicinska sestra:
Danijela Krnjić, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Davor Puljević, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
doc. dr. sc. Vedran Velagić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Richard Matasić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije

Odjel se sastoji od elektrofiziološke sale te sale za ugradnju elektrostimulatora srca.

Elektrofiziologija

Elektrofiziološke postupci su invazivni dijagnostički i terapijski zahvati u kojima sudjeluju dva liječnika elektrofiziologa, sestra instrumentarka te radiološki tehničar – prvostupnik radiologije. Od 2015. elektrofiziološki laboratorij se premjestio u novu, vrhunski opremljenu salu koja omogućuje izvođenje cjelokupnog raspona elektrofizioloških zahvata. To je omogućilo nagli uzlet elektrofiziologije u Klinici pa trenutno 40% ukupnog broja zahvata otpada na najsloženije postupke.
Osim radiofrekvencijskih ablacija, Klinika je prva u Hrvatskoj započela s primjenom krioablacije za liječenje fibrilacije atrija, što danas također predstavlja rutinski postupak. Godišnje se učini oko 130 ablacija fibrilacije atrija, od čega velika većina čini krioablacije. Također, prvi put u Hrvatskoj, u Laboratoriju izvedena je prva radiofrekvencijska ablacija ventrikulske tahikardije, kao i prva epikardna ablacija ventrikulske ektopije.
U suradnji s Klinikom za pedijatriju obavljaju se intervencijski zahvati na djeci starijoj od deset godina i elektrofiziološki zahvati u djece s prirođenim bolestima srca kao što je Ebsteinova anomalija, Tetralogija Fallot te atrijski i ventrrikulski septumski defekt.
Zahvaljujući novoj tehnologiji, pri svim našim postupcima zajamčena je najveća moguća sigurnost bolesnika i osoblja. Riječ je o minimalnim dozama rentgenskog zračenja te o mogućnostima preciznog oslikavanja, kao što je metoda magnetske navigacije CARTO 3D i intrakardijalni ultrazvuk, čime se bitno smanjuje mogućnost komplikacija i povećava uspješnost intervencija.

Elektrofiziološki postupci

 • Dijagnostika nagle srčane smrti, ajmalinski test
 • Dijagnostika bradikardnih poremećaja
 • Dijagnostika i ablacija:
 • Supraventrikulske tahikardije:
  Atrioventrikularna nodalna kružna tahikardija (AVNRT)
  Wolf-Parkinson-White sindrom (WPW sindrom, AVRT)
  Atrijska tahikardija (AT)
  • Undulacija atrija (UA)
 • Ventrikulske tahikardije:
  Ventrikulske tahikardije (VT) i ventrikulske ekstrasistole (VES) (sa i bez strukturne bolesti miokarda) (CARTO3D navigacija)
 • Atrijska fibrilacija (AF) (krioablacija i RF ablacija uz CARTO3D navigaciju)
Elektrostimulacija

Laboratorij za elektrostimulaciju srca vodeći je u broju ugrađenih složenih uređaja za elektrostimulaciju srca.
U Laboratoriju se izvodi ugradnja jednokomorskih, dvokomorskih te trokomorskih, tj. resinkronizacijskih – CRT uređaja, kao i ugradnja kardioverter defibrilatora (ICD) u svrhu primarne i sekundarne prevencije nagle srčane smrti. Godišnje se ugradi ukupno oko 500 elektrostimulatora, 150 kardioverter defibrilatora te 70 resinkronizacijskih – CRT uređaja.
U Laboratoriju se uspješno izvodi i ekstrakcija nefunkcionalnih elektroda, kao i ugradnja tzv. loop rekordera za aritmije s rijetkom pojavnošću. Od nedavno u Laboratoriju se uvode i sustavi telemedicinskog praćenja bolesnika s određenim kategorijama elektrostimulacijskih uređaja. Praktički svi naši bolesnici nakon ugradnje ostaju u trajnom praćenju pri Ambulanti za kontrolu elektrostimulatora srca.

 • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
 • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
 • Etaža: 2
 • Hodnik: lijevo
vrh stranice