Objedinjeni hitni bolnički prijam

Pročelnik: prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija iz intenzivne medicine
Glavna medicinska sestra: Katarina Maršić, magistra sestrinstva

Zbog pojačanih sigurnosnih mjera radi prevencije širenja zaraze SARS-CoV-2 virusom, u KBC-u Zagreb do daljnjeg je zabranjen ulazak pratnje pacijenata u prostorije Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP-a), osim roditeljima malodobnih pacijenata.
Prije ulaska u zgradu OHBP-a, obavezno se provodi EPIDEMIOLOŠKA TRIJAŽA na predviđenom trijažnom mjestu.
EPIDEMIOLOŠKA TRIJAŽA obuhvaća mjerenje tjelesne temperature i popunjavanje bolničkog upitnika za procjenu rizika od zaraze SARS-CoV-2 virusom.
Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine 169/04, 37/08) sve obavijesti o zdravstvenom stanju pružaju se izravno i isključivo pacijentu. U slučaju neodgodive medicinske intervencije ili ako pacijent nije pri svijesti, odnosno ako pacijent prema procjeni liječnika nije u mogućnosti shvatiti značenje informacije o svom zdravstvenom stanju, liječnik će nakon okončane cjelokupne obrade pacijenta, o zdravstvenom stanju obavijestiti osobu koja je navedena kao kontakt osoba. 
Informacije o malodobnim pacijentima pružaju se izravno roditelju u pratnji. Kako bismo omogućili zdravstvenim djelatnicima pružanje zdravstvene skrbi akutno oboljelim i ozlijeđenim osobama s ugroženim vitalnim funkcijama, mole se pacijenti i građani na strpljivo i odgovorno ponašanje.

Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Zagreb djeluje kao centralni hitni prijem koji objedinjuje sve medicinske specijalnosti osim hitne psihijatrije i hitne pedijatrije, ali uključuje dječju kirurgiju (najčešće traumatologiju), oftalmologiju i otorinolaringologiju. Hitna služba u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu organizirana je od 0 do 24 sata.

Djelatnost Objedinjenog hitnog bolničkog prijama

  • zbrinjavanje akutno oboljelih i ozlijeđenih osoba s ugroženim vitalnim funkcijama
  • održavanje života u iznenada vitalno ugroženih pacijenata
  • provođenje reanimacije na razini naprednog održavanja života
  • opservacija pacijenta i 24 satni monitoring
  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada-Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
  • Etaža: prizemlje
  • Hodnik: lijevo i desno
vrh stranice