Ambulanta za prednji segment oka

Prilikom dolaska na dogovoreni pregled/pretragu potrebno se upisati na prijemnom šalteru koji se nalazi u neposrednoj blizini polikliničke čekaonice.

Radno vrijeme u ambulanti je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

Liječnici u ambulanti

doc. dr. sc. Miro Kalauz, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
doc. dr. sc. Tomislav Kuzman, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
dr. sc. Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka

vrh stranice