Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Mario Ćorić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Glavna medicinska sestra: Gordana Jurić, magistra sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Mario Ćorić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologije
prof. dr. sc. Držislav Kalafatić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologije
prof. dr. sc. Vladimir Banović, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologija
doc. dr. sc. Tomislav Župić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologija
doc. dr. sc. Ivana Maurac, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologija
doc. dr. sc. Mato Pavić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
prim. dr. Franjo Grgić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologija
dr. sc. Karmen Dubreta, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologije
Marija Gregov, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologije
Vladimir Janđel, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologija
Leo Žagar, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologija
Marko Jakov Šarić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

Zavod čine:

Odjel za laparotomijsku ginekološku kirurgiju
Odjel za opću transvaginalnu kirurgiju
Odjel za uroginekologiju
Odjel za endoskopsku ginekološku kirurgiju
Odjel za ginekološke i opstetričke operacije

Najčešći zahvati koji se izvode u Zavodu su: laparotomijska te vaginalna histerektomija, laparoskopske operacije tumora jajnika i mioma, laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija histeroskopske ablacije polipa i mioma, amputacija vrata maternice, klasična konizacija, konizacija električnom omčom (LL ETZ), sling-operacije za liječenje statičke inkontinencije, korekcije defekata dna zdjelice prolenskim mrežicama

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Petrova
  • Dio češlja/krilo zgrade: Glavni ulaz (lijevim hodnikom treba doći do lifta i stepeništa u novom dijelu zgrade)
  • Etaža: 2
vrh stranice