IRI infrastrukturni projekti

                                                                                                   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 PRIPREMA IRI STRUKTURNIH PROJEKATA

„Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“, KK.01.1.1.09.0004
„Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“, KK.01.1.1.09.0005
„Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“, KK.01.1.1.09.0006


Klinički bolnički centar Zagreb, najveća je bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj, najveća baza kliničke nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. godine KBC Zagreb kategoriziran je kao „Središnja nacionalna bolnica nulte kategorije“ u kojoj se obavljaju zdravstvene djelatnosti od nacionalnog značaja te se obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga i jedina je zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj „0“ kategorije.


Dana 30. travnja 2021. godine. godine, KBC Zagreb zaključio je Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.:

 1. Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji, ukupna vrijednost Projekta iznosi 503.300,00 kn, razdoblje provedbe je 30 mjeseci

 2. Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.531.456,60 kn, razdoblje provedbe je 30 mjeseci

 3. Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 813.030,00 kn, razdoblje provedbe je 30 mjeseci.

 

Ugovori su zaključeni između Ministarstva znanosti i obrazovanja (PT1), SAFU (PT2) i KBC-a Zagreb (Korisnika), temeljem poziva Priprema IRI infrastrukturnih projekata.

Specifični cilj je povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete izadovoljenje potreba gospodarstva.

 • Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“

  Projekt se sastoji od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji".

  Nositelj projekta je Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb, kojeg je potrebno građevinski urediti i opremiti za što nije potrebna građevinska dozvola.

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 503.300,00 kn.

  Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejnog rješenja, glavnog projekta, opisa radova, troškovnika s tehničkim specifikacijama za radove, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.
 • Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“

  Projekt se sastoji od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća".

  Nositelj projekta je Klinika za plućne bolesti KBC-a Zagreb koju je potrebno građevinski urediti i opremiti, za što je potrebna građevinska dozvola.

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.531.456,60 kn.

  Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije (geodetskog projekta, elaborata geotehničkih ispitivanja, idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, građevinske dozvole, izvedbenog projekta s uključenim troškovnicima, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.
 • Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“

  Projekt se sastoji od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom".

  Nositelj projekta je Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb koju je potrebno građevinski urediti i opremiti, za što je potrebna građevinska dozvola.

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 813.030,00 kn.

  Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, građevinske dozvole, opisa radova, troškovnika s tehničkim specifikacijama za radove, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.
vrh stranice