Ambulante Odjela za shizofreniju i druge psihotične poremećaje s intenzivnom skrbi

Ambulanta za prve psihoze
Ambulanta za depo psihofarmakoterapiju
Ambulanta za psihotične poremećaje
Ambulanta za konzultativnu psihijatriju
Ambulanta za hitnu psihijatriju s opservacijom (glavna zgrada, podrum)

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med., specijalist psihijatar

od 10 do 14 sati

Ponedjeljak

prim. dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa, dr. med., specijalist psihijatar

od 10 do 14 sati

Srijeda

doc. dr. sc. Marina Šagud, dr. med., specijalist psihijatar

od 10 do 14 sati

Četvrtak

Biljana Kosanović Rajačić, dr. med., specijalist psihijatar

od 10 do 14 sati

Petak

Zoran Madžarac, dr. med., specijalist psihijatar

od 10 do 14 sati

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Ulaz Centra za krizna stanja
  • Etaža: suteren
vrh stranice