Edukacija

Dodiplomska nastava

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb provodi se nastavna djelatnost za buduće zdravstvene djelatnike svih profila. Nastavna je baza za studente medicine, dentalne medicine, medicinske biokemije, farmacije, prehrambene biotehnologije, sestrinstva, fizioterapije, medicinsko laboratorijske dijagnostike i radiološke tehnologije. U svim klinikama/kliničkim zavodima KBC-a Zagreb se provodi i praktična nastava za učenike srednje škole za medicinske sestre Mlinarska.

Suradne obrazovne ustanove:

  • Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Prehrambeno biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
  • Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb

Osim dodiplomske nastave u Kliničkom bolničkom centru Zagreb provode se: obvezni pripravnički staž za sve profile zdravstvenih djelatnika, specijalizacije i uže specijalizacije doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, diplomiranih inženjera medicinske biokemije te poslijediplomski tečajevi za stručno usavršavanje u različitim područjima medicine.

Pripravnički staž

Pripravnički staž u KBC- u Zagreb obavlja se u skladu s Pravilnikom o pripravničkom stazu zdravstvenih radnika, Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora medicine i Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine. Svi zdravstveni djelatnici koji moraju odraditi obvezni pripravnički staž čine to sukladno postojećem planu i programu,u trajanju od 5 do 12 mjeseci.

Colloquia Pathophysiologica

1136. PF kolokvij: COVID 19 – (Part XIII.) IgA, IgM, IgG KINETICS; INDUCTION OF AUTOIM-MUNITY: RHEUMATOID, ANTI-IFN, GUILLAIN BARRE, AND ANTIPHOS-PHOLIPID SYNDROMES  - petak, 4. prosinca 2020. u 13.30 sati, dvorani 413, III kat, na PATOFIZIOLOGIJI – Bijela zgrada Poliklinike, Rebro.

1136 th COVID 19 – (Part XIII.) IgA, IgM, IgG KINETICS; INDUCTION OF AUTOIM-MUNITY: RHEUMATOID, ANTI-IFN, GUILLAIN BARRE, AND ANTIPHOS-PHOLIPID SYNDROMES  
Will be held on Friday, Dec 4, 2020, at Department of Pathophysiology, Medical School University of Zagreb, University Hospital Centre KBC Zagreb, at 1.30 pm, Campus Rebro, White Building, 3rd Floor, hall 413. For participation please refer to zkovac@mef.hr.

Prof. dr. Zdenko Kovač, Voditelj

Poslijediplomsko stručno usavršavanje

Specijalizacije i uže specijalizacije

U skladu sa svojim potrebama Klinički bolnički centar Zagreb svake godine donosi Plan specijalizacija i užih specijalizacija te od Ministarstva zdravlja traži odobrenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, diplomiranih inženjera medicinske biokemije i uže specijalizacije za svoje specijaliste.

Poslijediplomski tečajevi trajnog usavršavanja

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb održavaju se brojni poslijediplomski tečajevi za stručno usavršavanje iz različitih područja medicine.

Individualna edukacija

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Edukacija iz kliničke elektromioneurografije (EMNG)
Polisomnografija
Individualna edukacija iz neurosonologije
Edukacija iz evociranih potencijala

vrh stranice