Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata

Predstojnik: prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., specijalist otorinolaringolog, plastični kirurg glave i vrata
Glavna medicinska sestra: Mirna Vrček, magistra sestrinstva

U ovoj se Klinici provodi dijagnostičko i kirurško liječenje tumora glave i vrata, plastično-rekonstruktivni zahvati (estetska kirurgija, slobodni mikrovaskularni režnjevi, implanti…) i liječenje u okviru dječje otorinolaringologije. Neki od zahvata koji se ovdje izvode su: minimalno invazivna endoskopska kirurgija štitne i doštitne žlijezde, endoskopski kirurški postupci u području paranazalnih sinusa i lubanjske osnovice, endoskopska kirurgija grkljana i fonokirurgija, otokirurški postupci (kohlearni implant) i ugradnja slušnih pomagala (BAHA).

U provedbi navedenih kirurških postupaka koriste se najsuvremenija kirurška sredstva kao što su laser, ultrazvučni nož, intraoperativna navigacija (kirurgija sinusa i baze lubanje) i neuromonitoring.

U audiološkom centru Klinike provodi se dijagnostika, obrada i kontrola pacijenata s poremećajima sluha i slušanja te poremećajima ravnoteže i stanjima vrtoglavice, dok Fonijatrijski centar Klinike dijagnosticira i liječi bolesti verbalne komunikacije.

Osim svakodnevnog rada s pacijentima, Klinika je edukacijska baza za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, te provodi specijalističke i subspecijalističke programe za liječnike.

 • Prijem pacijenata za bolničko liječenje počinje u devet sati u predvorju Klinike – sobe administracije
  (istočni češalj, 4. kat)

 • Oni koji su naručeni za jednodnevnu kirurgiju (JOT), moraju na odjel doći već u osam sati (bijela zgrada poliklinike, 1. kat).
Pacijent sa sobom treba donijeti:
 • uputnicu za bolničko liječenje
 • nalaz otorinolaringologa koji je odredio hospitalizaciju (svu medicinsku dokumentaciju vezanu za bolest zbog koje se pacijent zaprima u bolnicu, uključujući RTG, CT i MR slike)
 • mišljenje i nalaz anesteziologa ako je pacijent planiran za operativni zahvat (uključujući nalaze koji su potrebni za operaciju, popis kojih se pacijentu daje prilikom naručivanja u bolnicu)
 • medicinsku dokumentaciju eventualnih ostalih bolesti
 • zdravstvenu iskaznicu te iskaznicu dodatnog zdravstvenog osiguranja ako ga pacijent posjeduje
 • pidžamu, papuče i pribor za osobnu higijenu
 • postojeću terapiju koju pacijent redovito uzima
Molimo sve pacijente koji su kod nas naručeni na operativni zahvat da se obvezno konzultiraju sa svojim liječnikom ako koriste antikoagulanse ili salicilate. Nužno je da takve lijekove prestanu uzimati barem 10 dana prije dolaska na bolničko liječenje, što mora biti pod kontrolom njihovog liječnika.

Upute za pacijente dnevne bolnice s jednodnevnom kirurgijom

Za Vaša pitanja...

 • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
 • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
 • Etaža: 3
 • Hodnik: lijevo
vrh stranice