Odjel za kliničku embriologiju

Voditeljica: dr. sc. Nina Gelo, dipl. biolog

Odjel za kliničku embriologiju sastavni je dio Zavoda za humanu reprodukciju.

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Petrova
  • Dio češlja/krilo zgrade: Glavni ulaz (lijevim hodnikom do novog dijela zgrade)
  • Etaža: prizemlje
vrh stranice