Odjel za liječenje alogenom transplantacijom

Voditelj: prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija hematologija
Glavna medicinska sestra:
Nurka Rustan, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija hematologija
doc. dr. sc. Zinaida Perić, dr. med., specijalist hematologije
dr. sc. Lana Desnica, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija hematologija

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Ulaz u „Centar za radijacijsku medicinu i zaštitu“ (desno od glavnog ulaza u bolnicu)
  • Etaža: 1 (pozvoniti)
vrh stranice