Klinika za plućne bolesti

Predstojnik: akademik Miroslav Samaržija, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Glavna medicinska sestra: Irena Godić, magistra sestrinstva
Klinika za pulmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb vodeća je ustanova za dijagnostiku i terapiju plućnih bolesnika, znanstveni rad i izobrazbu stručnih kadrova pulmološkog usmjerenja u Hrvatskoj. U Klinici se redovito provodi dodiplomska i postdiplomska nastava te stalno stručno usavršavanje zaposlenika. Ovdje se obavlja dio specijalizacije iz interne medicine, anesteziologije, fizikalne medicine, primarne zdravstvene zaštite te subspecijalizacije iz pulmologije, intenzivne medicine i drugih specijalnosti.
vrh stranice