Poliklinika Klnike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata

Pročelnik: doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
Glavna medicinska sestra: Josipa Ris, magistra sestrinstva

Svaki pacijent koji je upućen na otorinolaringološki pregled mora to učiniti u općoj ORL ambulanti. Nakon pregleda liječnik ga po potrebi upućuje na neko od ostalih radilišta ORL poliklinike.

Polikliničke ambulante:

Ambulanta za bolesti štitnjače
Onkološka ambulanta
Otološka ambulanta
Rinološka ambulanta
Ambulanta za plastično‐rekonstruktivnu kirurgiju
Dječja ambulanta
Ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju
Alergološko-rinološka ambulanta
Rinološka ambulanta - baza lubanje
Ambulanta za UZV
Ambulanta za male kirurške zahvate
Konzilijarna otorinolaringološka ambulanta

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije)

Raspored rada liječnika

ORL ambulante

Dan

Liječnik


Ponedjeljak


Josip Markešić, dr. med., specijalist otorinolaringolog

Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., spec. otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Ozren Vugrinec, dr. med., specijalist otorinolaringolog


Utorak (onkološka ambulanta)


prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec. otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Katarina Đurić Vuković, dr. med., specijalist otorinolaringolog

Boris Bumber, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata


Srijeda


prof. dr. sc. Mario Bilić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

prim. mr. sc. Gorazd Poje, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

dr. sc. Iva Botica, dr med., specijalist otorinolaringolog


Četvrtak


prof. dr. sc. Mislav Gjurić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

dr. sc. Krešimir Gršić,dr. med., specijalist otorinolaringolog

doc. dr. sc. Dinko Leović, dr. med., specijalist maksilofacijalne kirurgije

Irena Makovac dr.med. specijalist otorinolaringolog

Petak


Jerko Biloš, dr. med., specijalist maksilofacijalne kirurgije

Juraj Lukinović, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog

prim. mr. sc. Gorazd Poje, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrat

Katarina Đurić Vuković, dr. med., specijalist otorinolaringolog


vrh stranice