Ambulanta Zavod za hitna i krizna stanja

Ambulanta za krizna stanja i akutne reakcije na stres
Ambulanta za forenzičku psihijatriju
Ambulanta za posttraumatske stresne poremećaje
Ambulanta za kliničku psihijatriju
Ambulanta za psihofiziologiju (EEG laboratorij)
  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Ulaz Centra za krizna stanja
  • Etaža: suteren
vrh stranice