Odjel za ginekološku citologiju

V.d. voditelja: prim. Ana Barišić, dr. med., specijalist klinički citolog
Glavni inženjer: Silvio Cuvaj, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti:

mr. sc. Ivana Šamija-Projić, dr. med., specijalist klinički citolog
dr. sc. Iris Fabijanić, dr. med., specijalist klinički citolog
prim. Ana Barišić, dr. med., specijalist klinički citolog
prim. Lada Škopljanac-Mačina, dr. med., specijalist klinički citolog
Danijela Jurić, dr. med., specijalist klinički citolog
Sanda Rajhvajn, dr. med., specijalist klinički citolog

vrh stranice