Odjel za ginekološku citologiju

Voditeljica: prim. Ana Barišić, dr. med., specijalist klinički citolog
Glavni inženjer: Silvio Cuvaj, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti:

prim. Ana Barišić, dr. med., specijalist klinički citolog
dr. sc. Iris Fabijanić, dr. med., specijalist klinički citolog
mr. sc. Ivana Šamija-Projić, dr. med., specijalist klinički citolog
prim. Lada Škopljanac-Mačina, dr. med., specijalist klinički citolog
prim. Danijela Jurić, dr. med., specijalist klinički citolog
prim. Sanda Rajhvajn, dr. med., specijalist klinički citolog

 

vrh stranice