Ambulanta za opću neurokirurgiju

Raspored rada liječnika u ambulanti


Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

doc. dr. sc. Vjerislav Peterković, dr. med., specijalist neurokirurg

Velimir Lupret, dr. med., specijalist neurokirurg

dr. sc. Jakob Nemir, dr. med, specijalist neurokirurg

od 8 do 12 sati

od 10 do 14 sati

od 12 do 16 sati

Utorak

dr. sc. Marjan Rožanković , dr. med., specijalist neurokirurg

dr. sc. Ivan Domazet, dr. med., specijalist neurokirurg

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

Srijeda

prim. dr Sergej M. Marasanov, dr. med., specijalist neurokirurg

Siniša Zekan, dr. med., specijalist neurokirurg

Petar Barl, dr. med., specijalist neurokirurg

 

od 8 do 12 sati

od 10 do 14 sati 

od 12 do 15 sati

 Petak  dr. sc. Hrvoje Barić, dr. med., specijalist neurokirurg od 13 do 15 sati

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

vrh stranice