Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju

Predstojnica: doc. dr. sc. Ines Bojanić, dr. med., specijalist transfuziolog
Glavna inženjerka: Ivana Leskovar, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju obavlja širok spektar dijagnostičkih i terapijskih usluga, što između ostaloga uključuje aferezu, fotoferezu, transplantaciju matičnih stanica itd. Uz to pruža usluge prijetransfuzijske dijagnostike svim klinikama i zavodima KBC-a Zagreb i opsrkrbljuje ih krvlju za transfuziju, djeluje kao nastavna baza za usavršavanje stručnjaka na području transfuzijske medicine te sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
Klinički zavod sustavno uvodi suvremene spoznaje medicinskih znanosti čime je postao vodeća bolnička transfuzijska služba u Hrvatskoj, a u skladu s tim i njegovi djelatnici aktivno sudjeluju u osposobljavanjima i usavršavanjima kako bi se osiguralo pružanje usluga prema najnovijim saznanjima i standardima.
U sklopu Kliničkog zavoda od 2007. djeluje javna Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina. Istodobno je otvorena i Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe. Od 2011. u Kliničkom zavodu obrađuje se i pohranjuje kardiovaskularno tkivo. Aktivnosti na području tkivnog bankarstva proširile su se tako da danas u okviru Kliničkog zavoda djeluje Banka tkiva koja uz kardiovaskularno pohranjuje očno i koštano-mišićno tkivo. Na temelju ovih aktivnosti ustrojena je Hrvatska banka tkiva i stanica.
Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim programima kontrole kvalitete.

KATALOG PRETRAGA

Direktni antiglobulinski test

Skraćeni naziv

DAT; DC

Drugi naziv

 

Direktni Coombsov test; direktni antiglobulinski test

Opis

Dokazivanje vezanih globulina na površini eritrocitain vivo.

Indikacije

Istraživanje autoimune hemolitičke anemije (AIHA), hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta (HBFN) i hemolitičke transfuzijske reakcije (HTR).

Uzorak

1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
minimalni uzorak (novorođenčad): 0,5 mL

Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzorka

 

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitni bolesnici: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

 

do 24 sata

Metoda

Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin.
U slučaju pozitivnog testa napravit će se testiranje s monospecifičnim antihumanim globulinima i ako je potrebno eluciju protutijela.

Analitičko vrijeme

 

redovito: isti dan
hitno: 15 minuta

Tumačenje

Negativan– nema vezanih molekula IgG-a i komplementa (C3d) na površini eritrocita. Pozitivan– na površini eritrocita vezane su molekule IgG i/ili komplementa; jačina reakcije izražava se od slabo pozitivan(w) do jako pozitivan (4+)Upozorenje:oko 10% AIHA može imati negativan DAT; zdrave osobe bez znakova hemolize mogu imati pozitivan DAT.

Učestalost ponavljanja

 

U slučaju kliničkih i/ili laboratorijskih znakova hemolize.

Kod KBC Zagreb

TS013


Test otkrivanja antieritrocitnih protutijela

Skraćeni naziv

IAT; SC

Drugi naziv

 

Indirektni Coombsov test; „screening“ protutijela; indirektni antiglobulinski test

Opis

Probirni test otkrivanja antieritrocitnih protutijela u krvi ispitanika.

Indikacije

Obvezan test kod određivanje krvne grupe; prijetransfuzijskog ispitivanja; antenatalnog imunohematološkog ispitivanja trudnica.

Uzorak

1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
minimalni uzorak (novorođenčad): 2 mL

Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

 

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

 

do 24 sata

Metoda

Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin; dvostanični panel test eritrocita.
U slučaju pozitivnog rezultata napravit će se identifikaciju protutijela.

Analitičko vrijeme

redovito: isti dan
hitno: 45 minuta
maksimalno: 2 dana

Tumačenje

Negativan– u krvi ispitanika nisu prisutna antieritrocitna protutijela
Pozitivan– u krvi ispitanika nalaze se antieritrocitna protutijela; potrebno je učiniti identifikaciju.Upozorenje:protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa; protutijela na antigene niske učestalosti ne moraju biti otkrivena

Učestalost ponavljanja

 

U slučajevima transfuzijskog liječenja eritrocitnim pripravcima, a kada postoji imunizacijski događaj (transfuzija, trudnoća, transplantacija organa i stanica) svaka 72 sata.

Kod KBC Zagreb

 

TS014


Određivanje krvne grupe (ispitanik star > 4 mjeseca)

Skraćeni naziv

KG

Drugi naziv

/

Opis

Obuhvaća određivanje ABO i RhD antigena i test otkrivanja antieritrocitnih protutijela.

Indikacije

 

Obvezan test u slučaju mogućeg liječenja pripravcima eritrocita, trombocita i plazme te moguće primjene RhD profilakse kada nema originalnog nalaza prethodno određene KG.

Uzorak

 

1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzorka

 

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metoda

Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin; dvostanični panel test eritrocita.
U slučaju pozitivnog rezultata napravit će se identifikaciju protutijela.

Analitičko vrijeme

 

redovito: 4 sata
hitno: 45 minuta

Tumačenje

ABO krvna grupa: A; B; AB; O
RhD: pozitivan; negativan
Test otkrivanja antieritrocitnih protutijela: vidi opis IAT-a
Upozorenje:RhD antigen u 1% RhD osoba može biti slabije izražen: slabi D (liječenje RhD negativnim pripravcima; RhD profilaksa nije potrebna); parcijalni D (liječenje RhD negativnim pripravcima; potrebna RhD profilaksa)

Učestalost ponavljanja

 

Kod ponovne hospitalizacije.

Kod KBC Zagreb

 

TS001, TS002


Određivanje krvne grupe novorođenčeta (ispitanik star < 4 mjeseca)

Skraćeni naziv

KG

Drugi naziv

/

Opis

Obuhvaća određivanje ABO i RhD antigena i direktni antiglobulinski test; ako majčin uzorak nije raspoloživ, potrebno je učiniti i test otkrivanja antieritrocitnih protutijela.

Indikacije

 

Obvezan test u slučaju mogućeg liječenja pripravcima eritrocita, trombocita i plazme te moguće primjene RhD profilakse kod RhD negativne majke.

Uzorak

Novorođenče: 1×0,5 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep) odnosno 1×2 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep) ako majčin uzorak nije raspoloživ

Napomena:uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin uzorak
Majka: 1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzorka

 

24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

 

do 24 sata

Metoda

Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin; (dvostanični panel test eritrocita)
U slučaju pozitivnog rezultata provest će se dodatnu imunohematološku obradu.

Analitičko vrijeme

 

redovito: isti dan
hitno: 15 minuta

Tumačenje

ABO krvna grupa: A ; B; AB; O
RhD: pozitivan; negativan
DAT: vidi opis DAT-a
Test otkrivanja antieritrocitnih protutijela: vidi opis IAT-a
Upozorenje:RhD antigen u 1% RhD osoba može biti slabije izražen: slabi D (liječenje RhD negativnim pripravcima; RhD profilaksa nije potrebna); parcijalni D (liječenje RhD negativnim pripravcima; potrebna RhD profilaksa)

Učestalost ponavljanja

 

Kod ponovne hospitalizacije.

Kod KBC Zagreb

 

TS003, TS004


Određivanje specifičnosti antieritrocitnih protutijela

Skračeni naziv

/

Drugi naziv

Identifikacija antieritrocitnih protutijela

Opis

Test određivanja specifičnosti antieritrocitnih protutijela

Indikacije

 

Ispitivanje pozitivnog testa otkrivanja antieritrocitnih protutijela, sumnje na hemolitičku transfuzijsku reakciju (HTR), hemolitičku bolest fetusa i novorođenčeta (HBFN) i autoimunu hemolitičku anemiju (AIHA)

Uzorak

1×6 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
1×6 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Novorođenče: 1×0,5 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep) odnosno 1×2 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep) ako majčin uzorak nije raspoloživ
Napomena:uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin uzorak
Majka: 1×6 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep), 1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

 

poliklinički: ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
bolnički: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

 

do 24 sata

Metoda

Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin; (jedanaest stanični panel test eritrocita), tehnika u enzimu
Dodatni testovi:identifikacija na većem broju test stanica, u različitim tehnikama i temperaturama, određivanje eritrocitnih antigena i adsorpcija/elucija protutijela

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan; složeni slučajevi do 3 dana
hitno (samo u slučaju transfuzijskog liječenja): 2 sata; složeni slučajevi do 3 dana

Tumačenje

Ovisno o specifičnosti antieritrocitnog protutijela dat će se mišljenje o budućem transfuzijskom liječenju ili riziku za razvoj HBFN.

Upozorenje:protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa; protutijela na antigene niske učestalosti ne mora se nužno otkriti

Učestalost ponavljanja

 

U slučajevima transfuzijskog liječenja eritrocitnim pripravcima, a kada postoji imunizacijski događaj (transfuzija, trudnoća, transplantacija organa i stanica) svakih 72 sata.

Kod KBC Zagreb

 

TS015, TS016, TS017, TS029


Obrada autoimune hemolitičke anemije

Skraćeni naziv

AIHA

Drugi naziv

/

Opis

Dokazivanje vezanih autoprotutijela na eritrocitein vivoi slobodnih auto antieritrocitnih protutijela u krvi ispitanika.

Indikacije

 

Istraživanje imune hemolize eritrocita

Uzorak

2×6 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
1×6 ml mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto
testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel.01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

 

ponedjeljak – petak od 8 do 12 sati
hitno: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

optimalna temperatura 37°C; ako nije moguće, osigurati brzi transport na sobnoj temperaturi

Starost uzorka

 

do 6 sati

Metoda

Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin
Testiranje s monospecifičnim antihumanim globulinima i ako je primjereno elucija protutijela
Dodatni testovi:identifikacija na većem broju test stanica, različitim tehnikama i temperaturama; dokazivanje aloprotutijela; određivanje eritrocitnih antigena i adsorpcija/elucija protutijela

Analitičko
vrijeme

jedan dan; složeni slučajevi do 3 dana
hitno: samo uz konzultaciju s transfuziologom

Tumačenje

Ako se na eritrocitima dokaže vezane globuline i/ili komplement, moguće je da je riječ o imunološkoj hemolizi.
Ovisno o nalazu protutijela u plazmi bolesnika (auto i/ili alo) dat će se mišljenje o eventualnom budućem transfuzijskom liječenju.
Ako se dokaže protutijela u plazmi i alo antieritrocitna protutijela.
Upozorenje:oko 10% AIHA može imati negativan DAT; zdrave osobe bez znakova hemolize mogu imati pozitivan DAT

Učestalost ponavlanja

 

Prema kliničkim okolnostima; preporuka: u slučaju ponovnog javljanja ili pogoršanja kliničkih i/ili laboratorijskih znakova hemolize.

Kod KBC Zagreb

 

TS013


Određivanje titra protutijela u trudnoći

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

/

Opis

Semikvantitativni test određivanja količine protutijela.

Indikacije

 

Procjena količine protutijela, rijetko daje klinički značajne informacije osim u trudnoći.

Uzorak

1×6 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitno: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 4 sata

Metoda

Aglutinacija u epruveti; polispecifični antihumani globulin; dvostruka razrjeđenja seruma testira se s antigen specifičnim eritrocitima u optimalnim uvjetima

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan
hitno: samo uz konzultaciju s transfuziologom

Tumačenje

Titar:navedeni je broj recipročna vrijednost najvećeg razrjeđenja u kojem se makroskopski opaža aglutinaciju (1, 2, 4, 8, 16, 32…); Značajan titar je ≥16;

Score:navedeni je broj mjera aviditeta protutijela; odgovara zbroju jačine svih pozitivnih reakcija

Upozorenje:za anti-D protutijelo značajan rast titra je porast za dva razrjeđenja u odnosu na prethodni nalaz; titar protutijela ne mora uvijek korelirati s kliničkim stanjem fetusa i novorođenčeta (osobito za neke specifičnosti, npr. anti-K)

Učestalost ponavljanja

Ovisno o specifičnosti protutijela; za anti-D, anti-c i anti-K protutijela <27 tjednu gestacije 1xmjesečno, >28 tjedna gestacije svaka 2 tjedna, za protutijela ostalih specifičnosti određivanje titra 28-34 tjedna gestacije.

Kod KBC Zagreb

TS022


Određivanje specifičnosti hladnih protutijela i titar

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

Test hladnih aglutinina

Opis

Određivanje specifičnosti protutijela na temperaturama < 37ºC i semikvantitativan test određivanja količine hladnih protutijela.

Indikacije

 

Dijagnostika hladne autoimune hemolitičke anemije i Raynaudove bolesti.

Uzorak

1×6 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
1×6 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

optimalna temperatura 37°C; ako nije moguće, osigurati brzi transport na sobnoj temperaturi

Starost uzorka

do 6 sati

Metoda

Aglutinacija u epruveti u fiziološkom mediju; (jedanaeststanični panel test eritrocita te vlastiti eritrociti i test eritrociti I i i fenotipa) dvostruka razrjeđenja seruma testira se s vlastitim eritrocitima i eritrocitima poznatog fenotipa na 4°C

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan
hitno: samo uz konzultaciju s transfuziologom

Tumačenje

Navest će se otkrivanje (specifičnost) antieritrocitnih protutijela. Negativan– u krvi bolesnika nisu prisutna hladna protutijela.

Pozitivan –u krvi bolesnika prisutna su hladna protutijela
Za pozitivne slučaje odredit će se titar.

Titar:navedeni je broj recipročna vrijednost najvećeg razrjeđenja u kojem se makroskopski opaža aglutinaciju (1, 2, 4, 8, 16, 32…). Bolesnici s klinički značajnim hladnim protutijelima obično imaju vrijednosti titra >1:512, a rijetko 1:64.

Score:navedeni je broj mjera aviditeta protutijela; odgovara zbroju jačine svih pozitivnih reakcija.

Upozorenje:test nije izravna mjera kliničkog značaja hladnih protutijela i mora ga se ocijeniti u sklopu kliničke slike; u plazmi zdravih osoba obično se nalaze hladna protutijela u niskom titru.

Učestalost ponavljanja

Kod pogoršanja kliničke slike.

Kod KBC Zagreb

TS017, TS019


Određivanje titra izohemaglutinina

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

Titar izohemaglutinina, Titar ABO protutijela ABO

Opis

Semikvantitativni test određivanja količine protutijela anti-A i/ili anti-B specifičnosti.

Indikacije

 

Sumnja na hipogamaglobulinemiju i agamaglobulinemiju; ABO nepodudarna transplantacija koštane srži i solidnih organa.

Uzorak

1×6 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metoda

Aglutinacija u epruveti u fiziološkom mediju, polispecifični humani antiglobulin

Dvostruka razrjeđenja seruma testira se s eritrocitima krvne grupe A odnosno B u optimalnim uvjetima. Rezultat titra recipročna je vrijednost najvećeg razrjeđenja u kojem se makroskopski opaža aglutinaciju (±). Za standardizaciju postupka usporedno se izvodi titar s kontrolnim serumom.

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan
hitno (samo u slučaju ABO nepodudarne transplantacije nakon plazmafereze): 4 sata

Tumačenje

Titar:navedeni je broj recipročna vrijednost najvećeg razrjeđenja u kojem se makroskopski opaža aglutinaciju (1, 2, 4, 8, 16, 32…). Rezultat testiranja u fiziološkoj otopini je titar IgM protutijela.
Rezultat testiranja u antiglobulinskoj fazi je titar IgG protutijela. Score:navedeni je broj mjera aviditeta protutijela; odgovara zbroju jačine svih pozitivnih reakcija. Upozorenje:nizak titar izohemaglutinina mogu imati zdrave osobe starije životne dobi i djeca <12 mjeseci starosti; visok titar izohemaglutinina može biti posljedica ponavljajućih infekcija, test nije primjeren kod ispitanika krvne grupe A ili AB

Učestalost ponavljanja

Zbog praćenja učinka plazmafereze u slučaju ABO nepodudarne transplantacije iza svakog postupka.

Kod KBC Zagreb

TS021, TS027


Određivanje eritrocitnih antigena

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

Tipiranje eritrocitnih antigena

Opis

Određivanje fenotipa specifičnih eritrocitnih antigena:C, E, c, e, K, k, M, N, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, S, s, Cw, P1, Lua, Lub, Kpa, Kpb, Xga, U, Jsa, Jsb, Wra,Dia.

Indikacije

Potvrdni test kod određivanja specifičnosti antieritrocitnih protutijela, dodatni test u složenim slučajevima određivanja specifičnosti antieritrocitnih protutijela, antenatalno imunohematološko ispitivanje trudnica i obrade HBFN, profilaktičko transfuzijsko liječenje antigen podudarnim eritrocitima (npr. AIHA, žene u generativnoj dobi; već imunizirani bolesnici;) i darivatelji krvotvornih matičnih stanica i solidnih organa.

Uzorak

1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati
hitno: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metoda

Različita, ovisno o izvoru i specifičnosti reagensa/seruma.

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan
hitno: samo uz konzultaciju s transfuziologom

Tumačenje

Pozitivan– antigen je prisutan na eritrocitu

Negativan– antigen nije prisutan na eritrocitu

Upozorenje:eritrocitne antigene ne može se odrediti neposredno nakon transfuzije eritrocitnih pripravaka, transplantacije krvotvornih matičnih stanica, u slučaju nekih bolesti koje oslabljuju izražaj eritrocitnih antigena, u slučaju pozitivnog direktnog antiglobulinskog testa

Učestalost ponavljanja

/

Kod KBC Zagreb

TS030-TS057


Određivanje genotipa krvnih grupa

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

Genotip krvnih grupa

Opis

Određivanje gena sustava krvnih grupa: 0101, 0102, 01B, 01A, 01A2, 0202, 02B, 02A, 02A2, BB, AB, A2B, AA, AA2, A2A2.

Indikacije

 

U slučaju poteškoća određivanja ABO krvne grupe, Rh (D) antigena ili ostalih antigena zbog smanjenog ili nepotpunog izražaja antigena, nakon transfuzije krvnih pripravaka, nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica, u slučaju pozitivnog direktnog antiglobulinskog testa.

Uzorak

1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metodologija

PCR-SSP

Analitičko vrijeme

redovito: 1 tjedan
hitno: /

Tumačenje

Navest će se genotip
Upozorenje: /

Učestalost ponavljanja

/

Kod KBC Zagreb

TS121-TS125


Test otkrivanja antitrombocitnih protutijela

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

/

Opis

Dokazivanje vezanih i slobodnih antitrombocitnih protutijela.

Indikacije

Sumnja na autoimunu trombocitopeniju (ITP), neonatalne aloimune trombocitopenije (NAIT), refrakternosti na transfuzije trombocita.

Uzorak

2×6 ml na EDTA (ljubičasti čep)
1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Novorođenče: 1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Napomena:uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×6 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×6 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje
uzoraka

ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metoda

Protočna citometrija – trombociti bolesnika i zdravih davatelja O krvne grupe testira se sa serumom bolesnika
U slučaju pozitivnog rezultata napravit će se identifikaciju protutijela.

Analitičko
vrijeme

redovito: 1 dan
hitno: /

Tumačenje

Negativan– u serumu ispitanika nisu prisutna antitrombocitna autoprotutijela ili aloprotutijela

Pozitivan –u serumu ispitanika prisutna su antitrombocitna autoprotutijela ili aloprotutijela

Upozorenje:protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa; protutijela na antigene niske učestalosti ne mora se nužno otkriti

Učestalost ponavljanja

Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.

Kod KBC Zagreb

TS104-107


Određivanje specifičnosti antitrombocitnih protutijela

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

/

Opis

Određivanje specifičnosti klinički značajnih antitrombocitnih protutijela.

Indikacije

Ispitivanje pozitivnog testa pretraživanja antitrombocitnih protutijela u neonatalne aloimune trombocitopenije i refrakternosti na transfuzije trombocita.

Uzorak

1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Napomena:uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×6 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×6 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metoda

Enzim imuno esej (ELISA) – testiranje se temelji na reakciji seruma s trombocitnim antigenima kojima je obložena mikrotitarska pločica

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan
hitno: /

Tumačenje

Navest će se specifičnost antitrombocitnih protutijela.

Upozorenje:protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa

Učestalost ponavljanja

Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.

Kod KBC Zagreb

TS112


Ispitivanje heparinom uzrokovane trombocitopenije

Skraćeni naziv

HIT

Drugi naziv

/

Opis

Serološki test otkrivanja HIT-II protutijela

Indikacije

 

Sumnja na imunološki posredovanu trombocitopeniju.

Uzorak

1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinca za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metodologija

ELISA testiranje temelji se na reakciji seruma s PF4 antigenom kojim je obložena mikrotitarska pločica

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan
hitno: /

Tumačenje

Negativan (OD < 0.40)– u serumu ispitanika nisu prisutna antiheparinska protutijela; negativan rezultat testa s velikom sigurnošću isključuje HIT

Pozitivan (OD > 0.40)– u serumu ispitanika prisutna su antiheparinska protutijela; što je OD viši to je veća vjerojatnost da je riječ o klinički značajnom protutijelu

Upozorenje:Uz uputnicu obvezno dostaviti i kliničku procjenu HIT-a (Obrazac T4 score). Nisu sva protutijela klinički značajna papozitivan rezultat testa ne potvrđuje klinički HIT. Ovakva protutijela mogu se javiti u bolesnika sa sistemskim eritematoznim lupusom i/ili antifosfolipidnim protutijelima bez kliničkih simptoma HIT-a

Učestalost ponavljanja

Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.

Kod KBC Zagreb

TS113


Određivanje genotipa trombocitnih antigena

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

Genotipizacija humanih trombocitnih antigena (HPA)

Opis

Određivanjegena HLA:HPA1a, HPA1b,HPA2a, HPA2b, HPA3a, HPA3b, HPA5a, HPA5b, HPA4a, HPA4b, HPA15a, HPA15b.

Indikacije

Potvrdni test kod određivanja specifičnosti antitrombocitnih protutijela, antenatalnog imunohematološkog ispitivanja trudnica i obrade neonatalne aloimune trombocitopenije.

Uzorak

1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Napomena:uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×3 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×3 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

Poliklinički: ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Bolnički: 24 sata/7 dana (u tjednu)

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metoda

PCR-SSP

Analitičko vrijeme

redovito: 1 tjedan
hitno: /

Tumačenje

Navest će se prisutan genotip.
Upozorenje: /

Učestalost ponavljanja

/

Kod KBC Zagreb

TS120


Test otkrivanja antileukocitnih protutijela

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

Test otkrivanja antigranulocitnih protutijela

Opis

Dokazivanje vezanih i slobodnih antileukocitnih protutijela.

Indikacije

Sumnja na autoimunu leukopeniju, TRALI, neonatalnu aloimunu leukopeniju.

Uzorak

2×6 ml na EDTA (ljubičasti čep)
1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Novorođenče: 1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Napomena:uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×6 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×6 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

utorak – petak 8 do 12 sati

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 6 sati

Metoda

Protočna citometrija – leukocite bolesnika i zdravih davatelja O krvne grupe testira se sa serumom bolesnika

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan
hitno: /

Tumačenje

Negativan– u serumu ispitanika nisu prisutna antileukocitna autoprotutijela ili aloprotutijela

Pozitivan –u serumu ispitanika prisutna su antileukocitna autoprotutijela ili aloprotutijela

Upozorenje:protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa; protutijela na antigene niske učestalosti ne mora se nužno otkriti.

Učestalost ponavljanja

Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.

Kod KBC Zagreb

TS108-TS111


Određivanje genotipa leukocitnih antigena

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

Genotipizacija humanih neutrofilnih antigena (HNA)

Opis

Određivanje gena HNA:HNA-1a, HNA-1b, HNA-1c, HNA-3a, HNA-3b, HNA-4a, HNA-5a, HNA-4B, HNA-5b.

Indikacije

Obrada neonatalne aloimune leukopenije.

Uzorak

1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Napomena:uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×3 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×3 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metod

PCR-SSP

Analitičko vrijeme

redovito: 1 tjedan
hitno: /

Tumačenje

Navest će se prisutan genotip.
Upozorenje: /

Učestalost ponavljanja

/

Kod KBC Zagreb

TS120


Test otkrivanja anti-HLA protutijela

Skraćeni naziv

/

Drugi naziv

„Screening“ HLA protutijela

Opis

Probirni test otkrivanja anti-HLA protutijela razreda I i II u krvi ispitanika.

Indikacije

Sumnja na HLA imunizaciju: imune trombocitopenije, refrakternosti na transfuzije trombocita, imune neutropenije, TRALI, febrilne nehemolitičke transfuzijske reakcije.

Uzorak

3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinca za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707

Zaprimanje uzoraka

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati

Transport

sobna temperatura

Starost uzorka

do 24 sata

Metoda

ELISA testiranje temelji se na reakciji seruma s HLA antigenima razreda I i II kojima je obložena mikrotitarska pločica.

Analitičko vrijeme

redovito: 1 dan
hitno: /

Tumačenje

Negativan– u krvi ispitanika nisu prisutna anti-HLA protutijela

Pozitivan– u krvi ispitanika nalaze se anti-HLA protutijela; transfuzijsko liječenje s krvnim pripravcima sa smanjenim brojem leukocita

Upozorenje:protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa

Učestalost ponavljanja

Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.

Kod KBC Zagreb

TS114, TS115


  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Glavni ulaz (lijevo)
  • Etaža: podrum (uz Zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja)
vrh stranice