Banka krvi iz pupkovine

 

Što je krv iz pupkovine?
Krv iz pupkovine krv je koja nakon poroda preostaje u krvnim žilama posteljice i pupkovine, a sadrži velik broj krvotvornih matičnih stanica. Posteljicu i krv koja se u njoj nalazi uništava se nakon poroda.

Kako se prikuplja?
Krv iz pupkovine prikuplja se nakon nekompliciranog poroda (vaginalnim putem ili carskim rezom) postupkom koji ne šteti ni majci ni novorođenčetu. Postupak prikupljanja ne zahtijeva od liječnika i primalje promjenu uobičajenog postupka vođenja poroda. Dijete se od posteljice odvaja rezanjem pupkovine nakon najmanje 30-60 sekundi. Još dok se posteljica nalazi u maternici pupkovinu se dezinficira nakon čega se pupčanu venu ubode iglom spojenom s vrećicom koja omogućuje prikupljanje što veće količine krvi zaostale u posteljici. U većini slučajeva vrijeme prikupljanja krvi iz pupkovine iznosi oko 5 minuta jer nakon toga dolazi do uobičajenih postupaka zgrušavanja u pupčanoj vrpci i posteljici. Prikupljanje je bezbolno, jednostavno i sigurno za majku i dijete.

Kako se pohranjuje?

Prikupljenu krv iz pupkovine mora se obraditi i pohraniti unutar 48 sati od poroda. Odmah nakon prikupljanja krv se u kontroliranim uvjetima dostavlja u banku. Automatskom obradom prikupljene krvi uklanja se eritrocite i plazmu, a izdvaja sloj leukocita u kojem se nalaze matične stanice. Taj se sloj stanica koristi za transplantaciju. Stanicama se dodaje otopina koja omogućuje zamrzavanje na vrlo niskim temperaturama. Zamrznute stanice čuva se u spremnicima s tekućim dušikom na temperaturi od -196 °C.

Voditeljica banke: dr. sc. Sanja Mazić, dr. med., specijalist transfuziolog 

ŠTO SU MATIČNE STANICE I ČEMU SLUŽE?

Matična stanica svakog tkiva ona je stanica iz koje mogu nastati sve njegove stanice. Najpoznatija je i najdostupnija krvotvorna matična stanica (KMS) koja obnavlja krvotvorno tkivo. Iz nje nastaju eritrociti, stanice koje prenose kisik; leukociti, stanice koje služe za obranu organizma; i trombociti, stanice koje sprečavaju nastanak krvarenja. U ljudskom organizmu postoje tri izvora tih stanica: koštana srž, periferna krv i krv iz pupkovine. Krvotvorne matične stanice primjenjuje se u liječenju hematoloških bolesti, kao što su leukemije i limfomi, teška zatajenja koštane srži (aplastična anemija) i teški oblici zatajenja imunosnog sustava (imunodeficijencija). Nakon primjene kemoterapije i prethodne pripreme matične se stanice putem periferne krvi infundira bolesniku te se tako bolesnu koštanu srž zamijeni zdravom. Sposobnost tih stanica da pomognu obnavljanju drugih stanica i tkiva otkrivena je nedavno, što će možda otvoriti nove mogućnosti u liječenju mnogih bolesti (tzv. regenerativna medicina), kao što su infarkt miokarda, oštećenja kralježnične moždine, moždani infarkt ili Alzheimerova bolest. Danas su najintenzivnija istraživanja usmjerena upravo na to područje te je na njemu moguće očekivati veliki napredak.

KRV IZ PUPKOVINE

Tijekom fetalnog razvoja mijenja se mjesto stvaranja krvnih stanica. Veći dio trudnoće krvotvorne matične stanice (KMS) nalaze se u jetri dok se pred kraj trudnoće putem krvi sele u koštanu srž gdje se usađuju i ostaju cijeli život. Ovo kretanje KMS-a iz jetre u koštanu srž traje još nekoliko dana nakon poroda. Zbog toga se pri rođenju djeteta u krvi koja se nalazi u pupčanoj vrpci i posteljici može naći veliki broj KMS. Iz tih stanica mogu se razviti sve vrste stanica krvi i imunosnog sustava.
Koštana srž najčešći je izvor alogenih (od druge osobe) krvotvornih matičnih stanica. U perifernoj krvi krvotvorne matične stanice nalaze se u većem broju samo nakon poticanja stanica koštane srži primjenom određenih lijekova. Tek tada ih se može prikupiti u dovoljnom broju za transplantaciju. Usprkos velikom broju dobrovoljnih darivatelja koštane srži (početkom 2017. u svjetski registar prijavljeno je više od 29,8 milijuna potencijalnih darivatelja) 30% bolesnika i dalje se ne može liječiti transplantacijom KMS jer u registru nemaju tkivno podudarnog darivatelja. Darivanje krvi iz pupkovine u javnu banku daje priliku i ovim bolesnicima da pronađu tkivno podudarnog darivatelja i prime liječenje transplantacijom.

OSOBITOST KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA IZ KRVI PUPKOVINE 

Najmlađe su stanice embrionalne matične stanice, koje mogu dati svaku stanicu našeg tijela. Može ih se dobiti samo iz fetusa te ih se zbog etičkih prijepora ne primjenjuje u liječenju.
Odrasle (adultne) matične stanice nalaze se u tkivima djece i odraslih i već su usmjerene prema određenom tkivu. Najdostupnije su krvotvorne matične stanice iz koštane srži ili periferne krvi, na primjer matične stanice koštane srži i periferne krvi.
Krvotvorne matične stanice iz pupkovine cirkuliraju u fetalnoj krvi, predstavljaju mlađi oblik od one u odraslom organizmu i imaju veći biološki potencijal.

PREDNOSTI KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA IZ KRVI PUPKOVINE SU:

  •  broj potencijalnih darivatelja teorijski je neograničen jer se krv može prikupljati tijekom svakog poroda;
  • za uspješnu transplantaciju nije nužna potpuna tkivna podudarnost što omogućuje pronalaženje podudarnog presatka za veći broj bolesnika;
  • postupak odabira i dobivanja presatka je brz što omogućuje pravodobno liječenje bolesnika;
  • nakon transplantacije KMS iz krvi pupkovine manji je broj odbacivanja tkiva zbog slabije izražene imunosne reakcije.

NEDOSTACI KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA IZ KRVI IZ PUPKOVINE SU:

  • ograničen broj stanica koji izravno ovisi o količini prikupljene krvi iz pupkovine i obično je dovoljan za transplantaciju u djece i osoba manje tjelesne težine. Na uspjeh transplantacije između ostalog utječe broj transplantiranih stanica pa se odraslim osobama može transplantirati dvije krvi iz pupkovine;
  • oporavak krvotvornog sustava nakon transplantacije je sporiji.

Ako imate dodatnih pitanja o gore navedenim razlozima nazovite nas! / telefon 01 2388 708 

 

VRSTE BANAKA KRVI IZ PUPKOVINE:

Javne banke nesrodne krvi iz pupkovine

Darivanje krvi iz pupkovine u javnu banku osigurava dostupnost presadaka mnogim bolesnicima. Javne su banke neprofitne ustanove i pohranjuju krv iz pupkovine za opću dobrobit. One su povezane u međunarodnu mrežu pa se pohranjene presatke mogu upotrijebiti za liječenje bolesnika širom svijeta. Prva nesrodna transplantacija krvi iz pupkovine učinjena je 1993. godine. Do danas je učinjeno preko 30.000 uspješnih transplantacija.

Banke krvi iz pupkovine za osobne potrebe

Budući da je porod jedinstven događaj u životu čovjeka, kao i zbog vrijednosti krvotvornih matičnih stanica iz krvi pupkovine, prije desetak godina diljem svijeta počelo se pohranjivati krv iz pupkovine za osobne potrebe kao svojevrsno biološko osiguranje za članove obitelji. Prema međunarodnim stručnim standardima postupci obrade i pohrane krvi iz pupkovine za autologne svrhe moraju biti istovjetni postupcima koji se primjenjuju u javnim bankama nesrodne krvi iz pupkovine. S obzirom na to da nije točno poznata svrha za koju će se stanice u budućnosti iskoristiti ne postoje jasno definirani zahtjevi kvalitete koje autologna krv iz pupkovine pohranjena u privatnu banku mora zadovoljiti. Stoga se u obiteljsku privatnu banku pohranjuje sva prikupljena krv iz pupkovine koju je moguće odgovarajuće obraditi.

Banke srodne krvi iz pupkovine za obitelji s medicinskom indikacijom

Prva transplantacija krvi iz pupkovine učinjena je 1988. godine. Dječak koji je transplantiran sa sestrinom krvi iz pupkovine zbog Fanconijeve anemije danas je zdrav odrastao čovjek. S obzirom na uspjeh ove transplantacije, obiteljske srodne banke osniva se uz transplantacijske centre. Ove banke pohranjuju krv iz pupkovine za bolesnog člana obitelji kojem je potrebno liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica.

NAJČEŠĆA PITANJA BUDUĆIH DARIVATELJA

Zašto se prikuplja krv iz pupkovine?

Nakon djetetova poroda u krvnim žilama posteljice i pupkovine preostaje krv koja sadrži velik broj krvotvornih matičnih stanica sličnih stanicama iz koštane srži. Iz tih se stanica mogu razviti sve vrste krvnih stanica (eritrociti, leukociti, trombociti). Budući da mogu obnoviti koštanu srž, te se stanice mogu transplantirati umjesto stanica koštane srži u liječenju hematoloških bolesti i teških poremećaja imunosnog sustava. Posteljica se nakon poroda uništava. S obzirom na biološke mogućnosti krvi koja u njoj ostaje, krv iz posteljice počela se prikupljati i dugotrajno pohranjivati na vrlo niskim temperaturama. Do danas je širom svijeta u javnim bankama pohranjeno više od 724.000 doza krvi iz pupkovine, a svakim ih je danom sve više. Zahvaljujući tome učinjeno je više od 30.000 transplantacija krvotvornim matičnim stanicama iz pupkovine.

Što su krvotvorne matične stanice?

Krvotvorne matične stanice (KMS) mogu se prikupiti iz koštane srži, periferne krvi i krvi iz pupkovine. Ove stanice se već godinama uspješno koriste za transplantaciju u liječenju raznih bolesti. Koštana srž je najčešći izvor alogenih (od druge osobe) krvotvornih matičnih stanica. U perifernoj krvi se krvotvorne matične stanice nalaze u većem broju samo nakon poticanja stanica koštane srži primjenom određenih lijekova. Tek tada se mogu prikupiti u dovoljnom broju za transplantaciju. Prikupljanje koštane srži i krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi su postupci koji, za razliku od prikupljanja krvi iz pupkovine, imaju određeni rizik za zdrave davatelje.

Koje bolesti se mogu liječiti transplantacijom krvi iz pupkovine?

Svakim danom sve se više bolesti liječi transplantacijom matičnih stanica krvi iz pupkovine. Bolesti koje su do sada uspješno liječene transplantacijom krvotvornih matičnih stanica:

Maligne bolesti: akutna limfocitna leukemija, akutna mijelocitna leukemija, kronična mijeloična leukemija, mijelodisplastični sindrom, neuroblastom

Nemaligne bolesti: adrenoleukodistrofija, amegakariocitna trombocitopenija, Blackfan-Diamondov sindrom, kongenitalna diskeratoza, Fankonijeva anemija, Guntherova bolest, Hunterov sindrom, Hurlerov sindrom, teška aplastična anemija, Kostmanov sindrom, Lesch-Nyhanov sindrom, osteopetroza, teška kombinirana imunodeficijencija, talasemija, x-vezan limfoproliferati. Do danas je širom svijeta učinjeno više od 14.000 transplantacija krvotvornim matičnim stanicama iz pupkovine.

Kako se mogu prijaviti za darivanje krvi iz pupkovine u javnu banku?

Darovati krv iz pupkovine je lako!

Najbolje je o mogućnostima darivanja krvi iz pupkovine raspitati se na početku trećeg tromjesečja trudnoće kako bi imali dovoljno vremena za odluku i organizaciju prikupljanja. Krv iz pupkovine prikuplja se isključivo u slučajevima kada je majka dala izričiti pristanak za darivanje. U ostalim slučajevima posteljica s pupkovinom se jednostavno uništava kao i sav ostali biološki otpad.
Provjerite može li se u rodilištu u kome planirate roditi darovati krv iz pupkovine.

POPIS RODILIŠTA U KOJIMA SE MOŽE DAROVATI KRV IZ PUPKOVINE

S ove stranice ispišite obrasce pristanka za darivanje krvi iz pupkovine.

Obaviješteni pristanak za darivanje krvi iz pupkovine
(molimo ispisati u tri primjerka)
Pažljivo pročitajte i potpišite sva tri primjerka. Jedan primjerak ostaje Vama, drugi pokazujete osoblju kod prijema u rađaonicu i ostaje u Vašoj povijesti bolesti, a treći je za Banku krvi iz pupkovine ”Ana Rukavina” zajedno sa sljedeća dva obrasca koji će biti dostavljeni Banci zajedno sa krvi iz pupkovine.

Zdravstveni upitnik za darivateljicu krvi iz pupkovine
Molimo Vas da iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Svi su podaci povjerljivi i služe za zaštitu budućeg primatelja krvi iz pupkovine. Upitnik popunite najranije dva tjedna prije poroda.

Identifikacijski obrazac darivateljice krvi iz pupkovine
Ovi su podaci povjerljivi i koristit će se samo ako se ukaže potreba da Vas naknadno kontaktiramo.
Molimo Vas da popunjene i potpisane dokumente namijenjene Banci krvi iz pupkovine ”Ana Rukavina” i rodilištu, ponesete sa sobom u rodilište na dan poroda i predate osoblju rađaonice.
Banka organizira dostavu seta za prikupljanje kao i transport prikupljene krvi u Banku iz rodilišta čije je osoblje Banka educirala za postupak prikupljanja. U zagrebačkim rodilištima krv iz pupkovine može se donirati svakim danom, 24 sata dnevno. U rodilištima izvan Zagreba donacije se uzimaju radnim danom, prema rasporedu rodilišta.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite u Banku krvi iz pupkovine „Ana Rukavina“, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb, na telefon 01 2388 708; e-mail: banka.ana.rukavina@kbc-zagreb.hr

Zašto je potrebno potpisati pristanak za darivanje krvi iz pupkovine prije rođenja mojeg djeteta?

Prema odredbama Pravilnika o postupku prikupljanja, pohranjivanja i uporabe krvotvornih matičnih stanica prije prikupljanja krvi iz pupkovine, majka mora biti obaviještena o postupcima prikupljanja te mora dati pisanu suglasnost za prikupljanje.

Kako se prikuplja krvi iz pupkovine?

Krv iz pupkovine prikuplja se nakon nekompliciranog poroda (vaginalnim putem ili carskim rezom) jednostavnim postupkom koji ne šteti ni novorođenčetu niti majci. Postupak prikupljanja ne zahtijeva od liječnika i primalje promjenu uobičajenog postupka vođenja poroda.Krv iz pupkovine prikuplja se odmah nakon rođenja djeteta i njegovog odvajanja od posteljice. Dijete se od posteljice odvaja rezanjem pupkovine nakon najmanje 30-60 sec.
Pupkovina se podvezuje prema standardnom postupku rodilišta. Vrijeme podvezivanja pupkovine ne smije se mijenjati zbog postupka prikupljanja. Još dok se posteljica nalazi u maternici dezinficira se pupkovina nakon čega se ubode pupčana vena iglom spojenom s vrećicom koja omogućuje prikupljanje što veće količine zaostale krvi u posteljici. Postupak traje nekoliko minuta. Tijekom poroda mogu se, iako rijetko, javiti komplikacije zbog kojih će se odustati od prikupljanja krvi iz pupkovine. Vaše zdravlje i zdravlje Vašeg djeteta liječniku koji vodi porod na prvom su mjestu. Prikupljanje će se učiniti tek ako liječnik procijeni da time neće biti ugrožena sigurnost ni Vas niti Vašeg djeteta.

Može li se krv iz pupkovine darovati u slučaju blizanačke (ili druge višeplodne) trudnoće?

Ne. Nažalost, ne možete darovati krv u slučaju blizanačke ili druge višeplodne trudnoće. Kod višeplodnih trudnoća budući da je manja posteljica nego kod jednoplodne trudnoće, nakon poroda se ne može prikupiti dovoljno krvi iz pupkovine za pohranjivanje u javnu banku.

Hoće li darivanje krvi iz pupkovine štetiti meni ili mom djetetu?

Postupak prikupljanja krvi iz pupkovine je siguran i bez rizika za Vas i Vaše dijete. Prikupljanju se pristupa NAKON poroda djeteta kad je pupkovina već prerezana. Pupkovina se podvezuje prema standardnom postupku rodilišta. Vrijeme podvezivanja pupkovine ne smije se mijenjati zbog postupka prikupljanja.Postupak prikupljanja krvi je bezbolan i nije opasan ni za majku ni za dijete.

Što se događa nakon prikupljanja moje krvi iz pupkovine?

Prikupljena krv se u banci obrađuje, testira i pohranjuje. Krv iz pupkovine mora biti pohranjena na vrlo niske temperature unutar 48 sati od poroda. Odmah nakon prikupljanja, krv iz pupkovine se prevozi u banku u kontroliranim uvjetima. Banka organizira dostavu prikupljene krvi u javnu banku. Osoblje banke laboratorijskim testovima i pregledom dokumentacije procjenjuje kvalitetu zaprimljene krvi. Laboratorijskim staničnim procesorom iz krvi pupkovine izdvaja se sloj stanica s jezgrom u kojem se nalaze KMS. Volumen krvi iz pupkovine nakon obrade se smanji na 25-30 mL. U koncentrat stanica dodaje se otopina koja sprječava pucanje stanica pri zamrzavanju. Radi što manjeg oštećenja stanica, krv pupkovine se zamrzava programirano prema optimalnoj brzini hlađenja u jedinici vremena. Kada se postigne temperatura od najmanje -80°C, krv pupkovine može se prenijeti u spremnike s tekućim dušikom gdje ostaje do izdavanja za transplantaciju. Temperatura na kojoj se stanice čuvaju je -196°C
Nažalost, prikupljanje krvi iz pupkovine nije uvijek uspješno. Ponekad je volumen krvi iz pupkovine nedostatan ili se krv može zgrušati tijekom postupka prikupljanja. To ne znači da postoji neki problem s Vašim zdravljem ili zdravljem Vašeg djeteta. U javnu banku će biti pohranjena samo krv pupkovine koja zadovoljava visoke zahtjeve kvalitete.

Kako se testira krv iz pupkovine?

U uzorku krvi iz pupkovine određuju se antigeni tkivne podudarnosti (HLA antigeni). Ovo testiranje je potrebno za određivanje tkivne podudarnosti između stanica krvi iz pupkovine i stanica bolesnika. U slučaju odabira za transplantaciju, uzorak krvi iz pupkovine naknadno će se testirati na nasljedne bolesti poput Gaucherove bolesti, adrenoleukodistrofije i hemoglobinopatije. Ovim testiranjem se sprečava prijenos nasljedno promijenjenih krvotvornih matičnih stanica primatelju. U uzorku prikupljene krvi iz pupkovine određuje se broj krvotvornih matičnih stanica i rast krvotvornih kolonija. Ispituje se mikrobiološka sigurnost prikupljene krvi. Ovim testiranjima se provjerava kvaliteta pripravka krvi iz pupkovine.

Kako se testiraju uzorci krvi majke?

Vama će se nakon poroda uzeti uzorak krvi za testiranje na uzročnike zaraznih bolesti koje se prenose putem krvi. Vašem djetetu se NEĆE uzimati uzorci krvi! Vaša krv će se testirati na viruse hepatitisa B i hepatitisa C, HIV 1/2 (virus koji uzrokuje AIDS), citomegalovirus (CMV), humani limfotropni virus tipa 1 i 2 (HTLV 1 i 2) i sifilis. Ako jedan od testova bude pozitivan, krv iz pupkovine neće biti pohranjena u banku. Testiranje može uključivati i određivanje antigena tkivne podudarnosti. Dio Vaše krvi će se zamrznuti i pohraniti za buduća testiranja za trenutno nepoznate bolesti.
Nažalost, prikupljanje krvi iz pupkovine nije uvijek uspješno. Ponekad je volumen krvi iz pupkovine nedostatan ili se krv može zgrušati tijekom postupka prikupljanja. To ne znači da postoji neki problem s Vašim zdravljem ili zdravljem Vašeg djeteta!
Općenito se drži da tek svaka treća darovana krv zadovoljava postavljene kriterije za pohranu u javnu banku. Krv iz pupkovine koja ne zadovoljava zahtjeve kvalitete za javnu banku može se iskoristiti za unaprjeđenje procesa obrade i pohrane krvi, te istraživanja za razvoj transplantacije.

Hoće li moja krv iz pupkovine biti dostupna u svjetskom registru krvi iz pupkovine?

Da. Kad se krv iz pupkovine obradi, testira i pohrani dostupna je svakom bolesniku u Hrvatskoj ili u svijetu. Krv iz pupkovine je označena jedinstvenim identifikacijskim brojem i prijavljena u nacionalni i internacionalni registar koštane srži i krvi iz pupkovine.

Kome će biti dostupne informacije o identitetu majke i djeteta?

Ako darujete krv iz pupkovine, informacije o identitetu Vas i Vašeg djeteta neće se otkrivati nikome osim u slučaju zakonske obveze ili Vašeg zahtjeva za davanjem informacija. Darovanoj krvi pridružuje se jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju u banci, registru i transplantacijskom centru. Poduzet ćemo sve što je potrebno da privatnost Vas i Vašeg djeteta ostanu zaštićeni.

Tko može darovati krv iz pupkovine?

Većina žena može darovati krvi iz pupkovine. Međutim moramo biti sigurni, kao i kod dobrovoljnog darivanja krvi, da je darovana krv iz pupkovine sigurna za primatelja. Stoga svaka darivateljica krvi iz pupkovine ispunjava zdravstveni upitnik s pitanjima o njenom zdravstvenom stanju kao i o zdravstvenom stanju članova obitelji, uključujući pitanja o trudnoći i lijekovima koje uzima. Jedan dio pitanja odnosi se na Vaš trenutni i prethodni način života, a uključuje pitanja o seksualnoj aktivnosti i upotrebi droga. Ova su pitanja slična onima na koja odgovaraju dobrovoljni darivatelji krvi. Odgovori su povjerljivi i koriste se samo za ocjenu kvalitete krvi iz pupkovine.
Trudnica koja daruje krv iz pupkovine mora biti punoljetna (starija od 18 godina).Nažalost, ne možete darovati krv u slučaju blizanačke ili druge višeplodne trudnoće. Kod višeplodnih trudnoća budući da je manja posteljica nego kod jednoplodne trudnoće, nakon poroda se ne može prikupiti dovoljno krvi iz pupkovine za javnu banku.

Gdje mogu darovati krvi iz pupkovine za javnu Banku krvi iz pupkovine Ana Rukavina?

Banka krvi iz pupkovine za javne potrebe Ana Rukavina organizirala je dostavu seta za prikupljanje, kao i transport prikupljene krvi u banku iz rodilišta čije je osoblje educirano za postupak prikupljanja.
U zagrebačkim rodilištima krv iz pupkovine može se donirati svakim danom, 24 sata dnevno. U rodilištima izvan Zagreba donacije se uzimaju radnim danom, prema rasporedu rodilišta.

POPIS RODILIŠTA U KOJIMA SE MOŽE DAROVATI KRV IZ PUPKOVINE

Hoću li imati financijskih troškova zbog darivanja krvi iz pupkovine?

Ne. Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina je javna banka i ne naplaćuje prikupljanje, testiranje ni pohranu krvi iz pupkovine.

Hoću li primiti novčanu naknadu zbog darivanja krvi iz pupkovine?

Ne. Za darovanje krvi ne dobivate nikakvu novčanu naknadu.

Koliko dugo se može čuvati krv iz pupkovine?

Još uvijek nije poznato koliko dugo se zamrznuti pripravak krvi iz pupkovine može čuvati. Istraživanja pokazuju da krv iz pupkovine ima ista biološka svojstva kao i prije zamrzavanja nakon više od 15 godina čuvanja u tekućem dušiku. Tehnologija krioprezervacije se razvija, pa daljnja ispitivanja mogu pokazati da je životni vijek ovih stanica ograničen. S druge strane, moguće je da se krvotvorne matične stanice mogu čuvati beskonačno.

Kada će se krv iz pupkovine primijeniti za istraživanje?

Ako testiranjem utvrdimo da krv iz pupkovine ne zadovoljava zahtjeve kvalitete potrebne za transplantaciju, krv će se koristiti za istraživanje na području transplantacije krvotvornih matičnih stanica i stanične terapije. Krv će biti korištena za istraživanje samo ako ste nam Vi za to dali pisanu suglasnost. Istraživanje mora odobriti etičko povjerenstvo prema važećim propisima u Hrvatskoj. Ako se krv iskoristi za istraživanje, podaci o Vama i Vašem djetetu bit će zaštićeni.
Krv iz pupkovine ni pod kojim se okolnostima NEĆE koristiti za kloniranje ili u komercijalne svrhe.

Hoće li krv iz pupkovine biti na raspolaganju članovima moje obitelji ako se ukaže potreba?

Krv iz pupkovine pohranjena u Banku krvi iz pupkovine za javne potrebe Ana Rukavina dostupna je za javnu upotrebu i ne čuva se specifično za osobne potrebe davatelja i njegove obitelji.
Ako transplantat krvi iz pupkovine bude potreban za Vas ili Vašu obitelj, u Registru dobrovoljnih davatelja KMS će se tražiti pripravak koji najbolje odgovara po antigenima tkivne podudarnosti. To može biti pripravak koji ste Vi darovali. Međutim, ako je krv iz pupkovine Vašeg djeteta već izdana za transplantaciju drugog bolesnika, više neće biti raspoloživa.

Koja je razlika između darivanja krvi iz pupkovine i pohrane u obiteljsku privatnu banku za osobne potrebe?

Pri donošenju odluke o darivanju krvi iz pupkovine važno je razumjeti razliku između pohrane u javnu banku i pohrane u privatnu banku krvi iz pupkovine.
Darivanjem krvi iz pupkovine u javnu banku, majka krv stavlja na raspolaganje banci. Banka će svaku pohranjenu krv koja zadovoljava zahtjeve kvalitete prijaviti u Registar dobrovoljnih davatelja krvotvornih matičnih stanica. Pohranjena krv iz pupkovine bit će na raspolaganju za svakog HLA podudarnog bolesnika kod koga postoji potreba za transplantacijom krvotvornih matičnih stanica. Darivateljica krvi iz pupkovine nema nikakvih financijskih troškova vezanih uz darivanje. Krv se ne pohranjuje isključivo za potrebe obitelji novorođenčeta.Trenutačno u svijetu postoji velik broj bolesnika koji trebaju transplantaciju krvotvornih matičnih stanica, a ne mogu naći podudarnog darivatelja. Krvi iz pupkovine pohranjene u javnim bankama povećavaju mogućnost pronalaženja transplantata kojim se može spasiti život oboljelima.Privatne banke autologne krvi iz pupkovine omogućuju obiteljima pohraniti krv kako bi u budućnosti, ako se razboli član obitelji od bolesti koja se može liječiti transplantacijom krvotvornih matičnih stanica imali na raspolaganju pripravak koji bi mogao biti HLA podudaran. Financijske troškove obrade i pohrane krvi iz pupkovine snosi obitelj. Privatna banka pohranjuje krv koja je na raspolaganju samo za potrebe davatelja ili njegove obitelji.
Vjerojatnost da će se vlastita (autologna) krv iz pupkovine upotrijebiti za transplantaciju je vrlo mala – teško ju je procijeniti, ali vjerojatnost da transplantacija bude potrebna prije dobi od 20 godina je od 1:2.500 do 1:200.000. Ako dijete oboli od leukemije ili neke nasljedne bolesti, malo je vjerojatno da će se u liječenju primijeniti njegova vlastita krv iz pupkovine. U takvoj situaciji vjerojatnije je da će za liječenje biti primijenjene krvotvorne matične stanice njegovog srodnog davatelja ili podudarna doza krvi iz pupkovine iz javne banke. Naime dokazano je da su u nekih oblika leukemije krvotvorne matične stanice promijenjene već tijekom fetalnog života.
Odluka o darivanju krvi iz pupkovine mora biti donesena na osnovi potpunih i točnih informacija. U slučaju potrebe dodatnih informacija slobodno se obratite na telefon 01 2388 708.

Koja je vjerojatnost da dijete treba transplantaciju vlastitih stanica?

U slučaju da dijete koje ima pohranjenu vlastitu (autolognu) krv pupkovine zatreba liječenje transplantacijom, liječnik odlučuje hoće li primijeniti pohranjene stanice. Primjena ovog transplantata ovisi o prirodi bolesti zbog koje je potrebna transplantacija. Ako se radi o liječenju leukemija koje se javljaju u dječjoj dobi ili nasljednih bolesti, postoji velika mogućnost da pohranjene KMS nose genetsko oštećenje koje je doprinijelo razvoju bolesti i liječnik ih neće primijeniti. Vjerojatnost da će se vlastita (autologna) krv iz pupkovine upotrijebiti za transplantaciju je vrlo mala – teško ju je procijeniti, ali vjerojatnost prije dobi od 20 godina iznositi od 1:2500 do 1:200,000. Krv iz pupkovine pohranjena za osobne potrebe pokazala se korisnija u liječenju članova obitelji.

Je li moguće u Hrvatskoj pohraniti krv pupkovine za obiteljske potrebe?

Krv iz pupkovine za obiteljske potrebe može se pohraniti u KBC Zagreb. Nakon potpisivanja ugovora, obitelj preuzima set za uzimanje krvi iz pupkovine. Buduća majka odlučuje u kojem će rodilištu roditi i u njemu dogovara prikupljanje krvi. To ne moraju biti samo rodilišta koja surađuju s javnom Bankom Ana Rukavina. Prijevoz krvi do KBC Zagreb organizira obitelj.

Može li se krv iz pupkovine iskoristiti za obnovu oštećenog tkiva (regenerativnu medicinu)?

Na temelju današnjih znanstvenih spoznaja nije moguće predvidjeti buduću kliničku primjenu liječenja matičnim stanicama u bolestima u kojima je potrebno obnoviti oštećeno tkivo (infarkt srca, infarkt mozga, traumatsko oštećenje leđne moždine, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, šećerna bolest). Iako se ovo područje medicine intenzivno istražuje, ovakav oblik liječenja još uvijek nije u kliničkoj primjeni. Isto tako otvoreno je pitanje hoće li ove stanice biti pogodnije od bolesnikovih krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži ili periferne krvi. S obzirom na to da nije točno poznata svrha za koju će stanice u budućnosti biti korištene, ne postoje jasno definirani zahtjevi kvalitete koje autologna krv iz pupkovine pohranjena u privatnu banku mora zadovoljiti. Stoga se u obiteljsku privatnu banku pohranjuje sva prikupljena autologna krv iz pupkovine koju je moguće adekvatno obraditi.

 

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Glavni ulaz (desno)
  • Etaža: podrum
  • Hodnik: desno
vrh stranice