Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe

Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe djeluje od 1. veljače 2008. i pruža usluge obrade i pohrane autolognih (vlastitih) stanica krvi iz pupkovine. Pri tome se pridržava svih važećih zakonskih propisa koji reguliraju ovo područje u Republici Hrvatskoj kao i međunarodnih stručnih standarda.
Nakon informiranja i donošenja odluke o pohrani krvi iz pupkovine za osobne potrebe zainteresirana obitelj sklapa ugovor s KBC-om Zagreb. Nakon potpisivanja ugovora i plaćanja po predračunu obitelj preuzima set za prikupljanje krvi iz pupkovine. Buduća majka odlučuje u kojem će rodilištu roditi i u njemu dogovara prikupljanje. Dostavu krvi iz pupkovine iz rodilišta u Banku krvi iz pupkovine za osobne potrebe KBC-a Zagreb organizira obitelj.

Primjer Ugovora o pohrani krvi iz pupkovine za osobne potrebe

Naručivanje ugovora
Za naručivanje ugovora obratite se Savjetovalištu za pohranu tkiva i stanica na broj telefona 01 2388 708. Potrebni podaci za sklapanje ugovora su: ime i prezime korisnika ugovora (otac ili majka kao zakonski zastupnici djeteta), OIB, adresa, broj telefona, izabrano rodilište i očekivani datum poroda. Na kućnu adresu šaljemo ugovor s predračunom te dodatne obrasce:

Potpisani ugovor i ispunjene obrasce potrebno je prema priloženoj uputi vratiti u Banku.

E-adresa: bkp@kbc-zagreb.hr

 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Cijena pohrane krvi iz pupkovine u obiteljsku banku - Banku krvi iz pupkovine za osobne potrebe

Cijena obrade, pohrane i čuvanja do djetetove punoljetnosti (18 godina) iznosi 2.056,00 €. Uz to, većina rodilišta naplaćuje postupak prikupljanja krvi iz pupkovine (oko 150 ).
Za informacije o mogućnosti obročnog plaćanja (6 do 12 rata) obratite se blagajni KBC Zagreb na broj telefona 01 2367 809.

Popust kod plaćanja

Korisnicima Ugovora o pohrani krvi iz pupkovine za osobne potrebe za drugu se pohranu odobrava popust u iznosu od 10% cijene na obradu, pohranu i čuvanje (1.910,40 €), a za treću i svaku sljedeću pohranu odobrava se popust u iznosu od 20% cijene na obradu, pohranu i čuvanje (1.764,80 €). U slučaju višeplodne trudnoće odobrava se popust od 50% cijene drugom i svakom daljnjem djetetu.
Preuzimanje seta za prikupljanje krvi iz pupkovine za osobne potrebe
Nakon plaćanja po predračunu, odnosno uz dokaz o uplati obitelj preuzima set za prikupljanje KBC-u Zagreb.

Preuzimanje seta za prikupljanje krvi iz pupkovine za osobne potrebe za osobe izvan Zagreba

Temeljem dostavljenog dokaza o uplati po predračunu (kopija uplatnice poslana faxom ili e-mailom), putem kurirske službe HP Express šaljemo Vam na kućnu adresu set za prikupljanje krvi iz pupkovine.

Dostavljanje prikupljene krv iz pupkovine iz rodilišta

Obitelj u roku 24 sata od poroda dostavlja krv iz pupkovine iz rodilišta u KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Banka krvi iz pupkovine, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb. Banka preuzima uzorke 24 sata dnevno.

Potvrda o pohrani stanica iz krvi pupkovine

Nakon završetka potrebnog testiranja i pohrane koncentrata stanica krvi iz pupkovine te dostavljene preslike djetetovog rodnog lista u roku od 60 dana od dana zaprimanja krvi iz pupkovine na kućnu adresu poslat ćemo Vam Potvrdu o pohrani i kvaliteti koncentrata stanica iz krvi pupkovine.

Neuspjelo prikupljanje krvi iz pupkovine

Ako prikupljanje krvi iz bilo kojeg razloga ne uspije, a obitelj vrati set neotvaran i neoštećen, KBC Zagreb će na račun uplatitelja vratiti cjelokupni uplaćeni iznos.
Ukoliko je set oštećen, KBC Zagreb će od ukupno uplaćenog iznosa oduzeti trošak seta u iznosu od 133 , a ostatak vratiti na račun uplatitelja.
U slučaju nezadovoljavajućih nalaza završne kontrole kvalitete pripravka stanica krvi iz pupkovine (pozitivne mikrobiološke kulture ili nezadovoljavajući rast staničnih kultura in vitro) i ako obitelj nije suglasna s daljnjom pohranom, KBC Zagreb će od ukupno uplaćenog iznosa nadoknaditi troškove registracije, a ostatak vratiti na račun uplatitelja.

Količina krvi koju je potrebno prikupiti u slučaju pohrane za vlastitu upotrebu

Potrebno je prikupiti svaki mililitar krvi iz pupkovine. Naime, broj stanica proporcionalan je volumenu krvi iz pupkovine. Što je veći volumen, vjerojatnost je da će biti više stanica. S obzirom na to da nije točno poznata svrha za koju će stanice u budućnosti biti korištene, ne postoje jasno definirani zahtjevi kvalitete koje vlastita krv iz pupkovine pohranjena u obiteljsku banku mora zadovoljiti. Stoga se u obiteljsku banku pohranjuje sva prikupljena krv iz pupkovine koju je moguće adekvatno obraditi.
Dakle volumen je važan, ali nije presudan za pohranu, jer se ne zna hoće li se krv iz pupkovine iskoristiti za liječenje djeteta ili odrasle osobe ili upotrijebiti za obnovu oštećenog tkiva, za što je potreban manji broj stanica.

Korisnici stanica iz obiteljske banke

Stanice iz obiteljske banke vlasništvo su korisnika ugovora i na njegov zahtjev izdaju se za liječenje. Medicinski gledano te su stanice podudarne s djetetom od kojeg su prikupljene te djelomično podudarne s roditeljima, braćom i sestrama. Mogućnosti upotrebe pohranjenih stanica ovisit će o indikacijama i protokolima liječenja u datom trenutku.
Vjerojatnost da će se vlastitu (autolognu) krv iz pupkovine upotrijebiti za transplantaciju vrlo je mala. Teško ju je procijeniti, ali vjerojatnost da transplantacija bude potrebna prije dobi od 20 godina je od 1:2.500 do 1:200.000. Ako dijete oboli od leukemije ili neke nasljedne bolesti, malo je vjerojatno da će se u liječenju primijeniti njegovu vlastitu krv iz pupkovine. U takvoj situaciji vjerojatnije će se za liječenje primijeniti krvotvorne matične stanice njegova srodnog darivatelja ili podudarna doza krvi iz pupkovine iz javne banke. Naime, dokazano je da su kod nekih oblika leukemije krvotvorne matične stanice promijenjene već tijekom fetalnog života.

Uloga krvi iz pupkovine za obnovu oštećenog tkiva (regenerativna medicina)

Na temelju današnjih znanstvenih spoznaja nije moguće predvidjeti buduću kliničku primjenu liječenja matičnim stanicama u bolestima u kojima je potrebno obnoviti oštećeno tkivo (infarkt srca, infarkt mozga, traumatsko oštećenje leđne moždine, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, šećerna bolest). Iako se ovo područje medicine intenzivno istražuje, ovakav oblik liječenja još nije u kliničkoj primjeni. Isto tako otvoreno je pitanje hoće li ove stanice biti pogodnije od bolesnikovih krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži ili periferne krvi. S obzirom na to da svrha za koju će se stanice u budućnosti iskoristiti nije točno poznata, ne postoje jasno određeni zahtjevi kvalitete koje autologna (vlastita) krv iz pupkovine pohranjena u obiteljsku banku mora zadovoljiti.

Postupanje s presatkom nakon isteka ugovora o čuvanju

KBC Zagreb će dva mjeseca nakon isteka ugovorenog razdoblja pohrane o tome obavijestiti vlasnika krvi iz pupkovine i prema njegovoj želji nastaviti pohranu prema uvjetima koji će tada vrijediti.

Mogućnost korištenja krvi pohranjene u obiteljskoj banci za liječenje drugog bolesnika

Krv iz pupkovine pohranjena u obiteljsku banku ne može se izdati za liječenje drugog bolesnika jer je vlasništvo obitelji koja je pohranila krv.
vrh stranice