Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom

V.d. voditeljice: prof. dr. sc. Mila Lovrić, specijalist analitičke toksikologije

Specijalisti:

prof. dr. sc. Mila Lovrić, specijalist analitičke toksikologije
mr. sc. Andrijana Ščavničar, specijalist analitičke toksikologije
Ankica Mijanović Kulišić, specijalist analitičke toksikologije

Djelatnost odjela uključuje dijagnostičke pretrage (24 sata dnevno) kod sumnje na akutno otrovanje, ciljane testove probiranja na sredstva ovisnosti imunokemijskim metodama kao i tehnika plinske kromatografije/masene spektrometrije (GC/MS) za opće probiranje i potvrdu probiranja.
Važan segment odjela je i praćenje terapijske koncentracije lijekova u svrhu individualizacije terapije sljedećih skupina lijekova: antiepileptika, antibiotika, antineoplastika i posebno imunosupresiva kao lijekova s izrazito uskom terapijskom širinom i velikim intraindividualnim i interindividualnim razlikama.

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice