Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
Glavna medicinska sestra: Vesna Barbarić, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
dr. sc. Mislav Cerovec, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
dr. sc. Miroslav Mayer, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
dr. sc. Ivan Padjen, dr. med., specijalist reumatolog
Marko Barešić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija alergologija i klinička imunologija
Ljiljana Smiljanić Tomičević, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija alergologija i klinička imunologija
Goran Šukara, dr. med., specijalist internist
Boris Karanović, dr. med., specijalist alergologije i kliničke imunologije

Zavod čine:

Odjel za kliničku imunologiju
Odjel za reumatologiju
Dnevna bolnica
Poliklinika

vrh stranice