Ambulanta Odjela za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje s intenzivnom skrbi

Ambulanta za transplantacijsku medicinu
Ambulanta za osobe s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima
Ambulanta za koordinaciju liječenja
Ambulanta za poremećaje raspoloženja
Ambulanta za biologijske metode liječenja i drugo terapijsko mišljenje

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

prim. dr. sc. Jasmina Grubišin, dr. med., specijalist psihijatar

od 13 do 18 sati

Petak

Suzan Kudlek – Mikulić, dr. med., specijalist psihijatar

od 8 do 13 sati

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Ulaz Centra za krizna stanja
  • Etaža: suteren
vrh stranice