Poliklinika

* U Ambulanti za urodinamiku koja se bavi dijagnostikom i liječenjem funkcionalnih poremećaja mokrenja mogu se obaviti dijagnostičke pretrage mikciometrija (uroflow), cistometrija, profilometrija i “pressure- flow” studije i terapijska elektrostimulacija mjehura.

U moderno opremljenoj endoskopiji obavljaju se specifične dijagnostičke pretrage i zahvati vezani uz urologiju (npr. cistoskopija, biopsija prostate, ugradnja ureteralnih proteza, endovezikalna terapija i sl.).

Pročelnik: dr. sc. Dinko Hauptman, dr. med., specijalist urolog
Glavna medicinska sestra: Petra Poljak, prvostupnica sestrinstva

Polikliničke ambulante:

Ambulanta za bolesti prostate
Ambulanta za endoskopiju
Opća urološka ambulanta
Uroonkološka ambulanta
Ambulanta za andrologiju
Ambulanta za urodinamiku
Ambulanta za transplantirane bolesnike i vaskularne pristupe
Ambulanta za urolitijazu i ESWL
Konzilijarna urološka ambulanta

 Dan  Liječnik   Radno vrijeme
Ponedjeljak

prim. dr. sc. Ivica Mokos, dr. med., specijalist urolog
Sandra Nađ Škegro, dr. med., specijalist urolog
Ivan Milas, dr. med., specijalist urolog

 od 8 do 16 sati
Utorak prof. dr. sc. Tvrtko Hudolin, dr. med., specijalist urolog 
prim. dr. sc. Tomislav Kuliš, dr. med., specijalist urolog
Bojan Čikić, dr. med., specijalist urolog

 od 8 do 16 sati
 Srijeda doc. dr. sc. Milko Padovan, dr. med., specijalist urolog
prim. dr. Ahmad El-Saleh, dr. med., specijalist urolog
dr.sc. Mirko Bakula, dr. med., specijalist urolog

 od 8 do 16 sati
Četvrtak prof. dr. sc. Nikola Knežević, dr. med., specijalist urolog
dr. sc. Dinko Hauptman, dr. med., specijalist urolog
Zoran Zimak, dr. med., specijalist urolog

 od 8 do 16 sati
 Petak prim. dr. Vladimir Ferenčak, dr. med., specijalist urolog
Vedran Andrijašević, dr. med., specijalist urolog
dr. sc. Marjan Marić, dr. med., specijalist urolog
Luka Penezić, dr. med., specijalist urolog

 od 8 do 16 sati

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije)
vrh stranice