Poliklinika

* U Ambulanti za urodinamiku koja se bavi dijagnostikom i liječenjem funkcionalnih poremećaja mokrenja mogu se obaviti dijagnostičke pretrage mikciometrija (uroflow), cistometrija, profilometrija i “pressure- flow” studije i terapijska elektrostimulacija mjehura.

U moderno opremljenoj endoskopiji obavljaju se specifične dijagnostičke pretrage i zahvati vezani uz urologiju (npr. cistoskopija, biopsija prostate, ugradnja ureteralnih proteza, endovezikalna terapija i sl.).

Pročelnik: prim. dr. Danijel Mrazovac, dr. med., specijalist urolog
Glavna medicinska sestra: Petra Poljak, prvostupnica sestrinstva

Polikliničke ambulante:

Ambulanta za bolesti prostate
Ambulanta za endoskopiju
Opća urološka ambulanta
Uroonkološka ambulanta
Ambulanta za andrologiju
Ambulanta za urodinamiku
Ambulanta za transplantirane bolesnike i vaskularne pristupe
Ambulanta za urolitijazu i ESWL
Konzilijarna urološka ambulanta

 Dan  Liječnik   Radno vrijeme
Ponedjeljak
prim. dr. sc. Ivica Mokos, dr. med., specijalist urolog
Sandra Nađ Škegro, dr. med., specijalist urolog
 od 8 do 16 sati
Utorak Vladimir Ferenčak, dr. med., specijalist urolog prim. dr. sc. Nikola Radović, dr. med., specijalist urolog dr. sc. Tomislav Kuliš, dr. med., specijalist urolog

 od 8 do 16 sati
 Srijeda prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med., specijalist urolog prim. dr. Danijel Mrazovac, dr. med., specijalist urolog Ahmad El-Saleh, dr. med., specijalist urolog dr. sc. Milko Padovan, dr. med., specijalist urolog


 od 8 do 16 sati
Četvrtak dr. sc. Nikola Knežević, dr. med., specijalist urolog Dinko Hauptman, dr. med., specijalist urolog
 od 8 do 16 sati
 Petak doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, dr. med., specijalist urolog Vedran Andrijašević, dr. med., specijalist urolog Marjan Marić, dr. med., specijalist urolog

 od 8 do 16 sati

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije)
vrh stranice