Ambulanta za opću kirurgiju

U ambulanti se obavljaju prvi pregledi, previjanje rana, kontrole nakon manjih operativnih zahvata, kao i naručivanje za ambulantne operativne zahvate.

Prilikom dolaska u ambulantu bolesnik treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju.

Radno vrijeme ambulante je od 8 do 16 sati svaki radni dan.

Izdavanje PHD nalaza je od 13 do 15 sati.

Raspored rada liječnika

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 16 sati

Utorak

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 16 sati

Srijeda

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 16 sati

Četvrtak

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 16 sati

Petak

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 16 sati

vrh stranice