Ambulanta za opću kirurgiju

U ambulanti se obavljaju prvi pregledi, previjanje rana, kontrole nakon manjih operativnih zahvata, kao i naručivanje za ambulantne operativne zahvate.

Prilikom dolaska u ambulantu bolesnik treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju.

Radno vrijeme ambulante je od 8 do 16 sati svaki radni dan.

Izdavanje PHD nalaza je od 12 do 14 sati.

Ambulanta za opću kirurgiju - previjanje rana

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 10 sati

Utorak

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 10 sati

Srijeda

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 10 sati

Četvrtak

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 10 sati

Petak

liječnik specijalist kirurgije

od 8 do 10 sati

 

Ambulanta za opću kirurgiju - kronične rane

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

liječnik specijalist kirurgije

od 10 do 14 sati

Četvrtak

liječnik specijalist kirurgije

od 10 do 14 sati

vrh stranice