Ambulanta Zavoda za psihološku medicinu

Ambulanta za individualnu psihoterapiju
Ambulanta za grupnu psihoterapiju
Ambulanta za obiteljsku i bračnu psihoterapiju
Ambulanta za suportivnu (kliničku) psihoterapiju
Ambulanta za psihoonkologiju
Ambulanta za palijatinu medicinu
Ambulanta za konzultativnu psihijatriju
Ambulanta za psihoendokrinologiju i bolesti metabolizma
Ambulanta za tehnike relaksacije i autogeni trening
Ambulanta za osobe s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima

Defektolog:

mr. spec. Ivana Štrosar, prof. reh.

vrh stranice