Projekt „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“-KK.08.1.2.03.0012


Klinički bolnički centar Zagreb jedna je od 12 hrvatskih bolnica kojima su kroz projekt „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014-2020“, a koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dodijeljena nepovratna financijska sredstva za unapređenje rada dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija koje su se do sada pokazale kao odlično rješenje zbrinjavanja pacijenata kojima nije nužno liječenje na akutnim bolničkim odjelima. Osim izrazito visoke kvalitete zdravstvene usluge za pacijente, ovaj način liječenja donosi i povećanje održivosti poslovanja hrvatskih bolnica.

Ukupna vrijednost projekta „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“ je 51.669.025,00 kuna od čega je 49.974.650,00 kn iznos prihvatljivih troškova koje će u 100% iznosu financirati, Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85% od navedenog iznosa) i Vlada RH kroz državni proračun (15% od navedenog iznosa), dok će ostatak financirati KBC Zagreb iz vlastitih sredstava.

Iznos od 5.466.000,00 kuna bit će uložen u građevinske radove prilagodbe i uređenja potrebnih prostora za nove radne jedinice na tri lokacije KBC-a Zagreb. Radi se o uređenju prostora UZV centra s dnevnom bolnicom Klinike za bolesti srca i krvnih žila na Rebru, adaptaciji prostora dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Zavoda za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj te uređenju dnevne bolnice za funkcionalnu obradu kardiorespiratornog sustava i dnevne bolnice za bronhoskopiju u Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu.

Projektna sredstva u iznosu od 43.642.400,00 kuna bit će iskorištena za kupnju medicinske opreme za 17 klinika/zavoda KBC-a Zagreb, dok je ostatak novca u iznosu od 866.250,00 kuna predviđen za nabavku komunikacijskih pultnih uređaja namijenjenih invalidnim osobama, stolica za prijevoz pacijenata od garaže Zagreb parkinga do bolničkih dnevnih bolnica, za promidžbu i vidljivost te upravljanje.

Krajnji rok za provedbu ovog projekta je svibanj 2018. godine. Prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, vjeruje da će se rokovi ispoštovati, a otvaranje novih dnevnih bolnica s jednodnevnom kirurgijom i opremanje medicinskom opremom postojećih radnih jedinica osigurat će veći kapacitet i poboljšanje kvalitete usluga te uvođenje niza novih dijagnostičkih i/ili terapijskih medicinskih postupaka u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama (koji su se dosada obavljali u akutnim odjelima). Također će se povećati isplativosti i održivosti poslovanja KBC-a Zagreb, smanjiti prijem na akutne bolničke odjele te povećati broj slučajeva u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt zaključen je 8. veljače 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (upravljačko tijelo), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (posredničko tijelo) i Kliničkog bolničkog centra Zagreb kao korisnika sredstava.

Projektni tim za provedbu projekta KBC-a Zagreb
Voditelj – prim. dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor i članovi Boris Harcet, dipl. oec., Branka Šerbo Perica, dipl. oec., Mato Primorac, dipl. oec., Dušanka Malić, dipl. inž. građevinarstva, Mirela Crnčić, dipl. oec., Josip Jerleković, dipl. oec. i mr. sc Marija Tufekčić – tvrtka Plavi partner (vanjski član)

Nekoliko dana nakon potpisivanja ugovora, točnije 15. veljače 2017., u Edukacijskom centru na Rebru svečano je objavljeno potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak realizacije Projekta za uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Zagreb. Tom događanju uz domaćine, prof. dr. sc. Antu Ćorušića, ravnatelja KBC-a Zagreb i njegovog pomoćnika za kvalitetu zdravstvene zaštite i voditelja provedbenog tima Projekta, prim. dr. Milivoja Novaka, prisustvovali su: Nikolina Klaić, državna tajnica; Dragan Jelić, pomoćnik ministrice u ime Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU; dr. sc. Ružica Palić-Kramarić, pomoćnica ministra zdravstva i izaslanica Ministarstva zdravstva; prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Zagreb; Josipa Herceg Zeba, zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i drugi.

Završna konferencija projekta „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“

U petak, 5. lipnja 2020. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta uređenja i opremanja dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“ koji je bio prijavljen sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ u okviru Operativnog programa “Konkurentnosti i kohezija 2014-2020“ potpisali su 8. veljače 2017. godine KBC Zagreb kao korisnik sredstava, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao upravljačko tijelo i Središnja agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU) kao posredničko tijelo u realizaciji projekta.

Definirano vrijeme provedbe projekta, uključujući i pripremu ugovora, bilo je od 15. svibnja 2016. godine do 8. lipnja 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 51.669.025,00 kn od čega je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj osiguravala 49.974.650,00 kn bespovratnih sredstava. Kroz trogodišnje razdoblje realizirano je čak 94% raspoloživih sredstava što znači da je za uređenje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija ukupno potrošeno 48.390.282,18 kn, od čega 46.687.016,50 kn bespovratnog europskog novca.

U project su bile uključene dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije 17 klinika i kliničkih zavoda KBC-a Zagreb. Za medicinsku i nemedicinsku opremu potrošeno je 41.368.379,80 kn, a za funkcionalno uređenje prostora na tri lokacije dodatnih 6.440.159,40 kn.

Osnovni cilj ovog projekta je trajno smanjenje broja dana bolničkog liječenja i smanjenje lista čekanja za pojedine medicinske usluge koje se mogu jednako kvalitetno provoditi kroz sustav dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija. Prvi rezultati su već vidljivi kroz povećanje kapaciteta, poboljšanje kvalitete usluga, uvođenje niza novih dijagnostičkih i terapijskih medicinskih postupaka u dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije te ciljano smanjenje vremena boravka na bolničkim odjelima što smanjuje troškove liječenja, povećava protočnost pacijenata i u konačnici smanjuje liste čekanja.

Na završnoj konferenciji u Edukacijskom centru KBC-a Zagreb I Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz članove projektnih timova KBC-a Zagreb i SAFU-a, nazočili su prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar zdravstva, mr. sc. Marko Pavić, dipl. ing. fizike, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, prim. dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor i voditelj projektnog tima KBC-a Zagreb, Mislav Sovulj, pomoćnik ravnatelja SAFU-a I brojni drugi gosti koji su na različite načine doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog vrijednog projekta. 

vrh stranice