Voditelj: doc. dr. sc. Gordan Majić, specijalist psihijatar
Glavna medicinska sestra: Hana Valentić, magistra sestrinstva

Dnevna bolnica za mladež je prema svojemu konceptu također psihoterapijski orijentirana i zaprima adolescente u dobi od 12 do 18 godina. Ovdje multispecijalistički timovi provode multimodalni pristup i multimodalnu terapiju (kombinacija različitih terapija). Prema svojem konceptu dnevna bolnica se približava intenzivnom ambulantnom liječenju, a indikacije za prijem u dnevnu bolnicu su slične kao i one (već navedene) za Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju. U Dnevnoj bolnici za mladež provode se individualne psihoanalitičke psihoterapije, grupne psihoterapije, grupni tretmani koje vode rehabilitator i socijalni pedagog, terapijska tehnika psihodrame, edukativne i kreativne te druge vrste terapija. Obiteljske terapije provode se s obiteljima gdje postoji indikacija i potreba za tim vidom terapije, a ponekad se provode i medikamentozni tretman sa psihofarmacima (ako za to postoji indikacija). Održavaju se i sastanci terapijske zajednice svih pacijenata i članova tima Dnevne bolnice za mladež, dok se informacijski razgovori s roditeljima vode se prema potrebama.

vrh stranice