Odjel za kognitivne poremećaje i komorbidna stanja s intenzivnom skrbi

Liječnici specijalisti:

doc. dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa, dr. med., specijalist psihijatar
prim. dr. sc. Jasmina Grubišin, dr. med., specijalist psihijatar
dr. sc. Ivana Kekin, dr. med., specijalist psihijatar
dr. sc. Suzan Kudlek Mikulić, dr. med., specijalist psihijatar
prim. Vlasta Štalekar, dr. med., specijalist psihijatar
Lucija Bagarić Krkan, dr. med., specijalist psihijatar, 

vrh stranice