Ambulanta za poremećaj spavanja i hrkanje

Ambulanta za poremećaj spavanja i hrkanje radi u sklopu Odjela za fonijatriju koji se nalazi na drugom katu Zelene polikliničke zgrade.

Raspored rada liječnika u Ambulanti za poremećaje spavanja i hrkanje (Odjel za fonijatriju)

Dan

Liječnik

Ponedjeljak

doc. dr. sc. Ratko Prstačić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije

Utorak


doc. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović, dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije

Juraj Slipac dr. med., specijalist otorinolaringolog

Srijeda


doc. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović, dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije

Juraj Slipac dr. med., specijalist otorinolaringolog

Četvrtak


doc. dr. sc. Ratko Prstačić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije

Petak

Juraj Slipac dr. med., specijalist otorinolaringolog

vrh stranice