Medicinske i nemedicinske ustrojstvene jedinice

Bolnička ljekarna
Rukovoditeljica: Mirna Alebić, mag. pharm.

Služba za prehranu i dijetetiku
Rukovoditeljica: dr. sc. Eva Pavić, univ. spec., dipl. inž. prehrambene tehnologije

Služba zajedničkih medicinskih i nemedicinskih poslova
Rukovoditeljica: Jasminka Horvatić, magistra sestrinstva/MNS

Služba računovodstva i financija
Rukovoditelj: Igor Milovčić, dipl. ekonomist

Služba nabave i opskrbe

Služba prodaje, ugovaranja i obračuna
Rukovoditeljica: Mirela Crnčić, dipl. ekonomist

Služba za pravne poslove
Rukovoditeljica: Kristina Marđetko Kelemenić, dipl. pravnik

Služba za upravljanje ljudskim resursima
Rukovoditeljica: Marija Gregurić Stajčić, dipl. pravnik

Služba informatičkih usluga
Rukovoditelj: Ivan Maretić, dipl. inž. elektrotehnike

Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite osoba i imovine
Rukovoditelj: Vinko Periša, dipl. inž. prometa

Služba tehničke potpore
Rukovoditelj: Frano Kelava, dip. inž. građevinarstva

Služba sestrinstva i zdravstvene njege
Rukovoditeljica: Mirjana Meštrović, magistra sestrinstva

vrh stranice