U ambulanti se obavljaju kontrolni pregledi operiranih pacijenata i kontrolni pregledi pacijenata s frakturama koje se liječe konzervativno. U sklopu traumatološke ambulante nalazi se i gipsaonica za kontrolu i promjenu imobilizacije.

Prilikom dolaska pacijent treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju, a njegov liječnik obiteljske medicine mora uz uputnicu za specijalistički pregled proslijediti u HZZO i uputnicu za RTG.

Raspored rada liječnika

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

dr. sc. Tin Ehrenfreund, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist traumatolog

od 9 do 15 sati 

Utorak

prof. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med., spec. opće kirurgije, spec. ortopedije i traumatologije, subspecijalist traumatolog
Daniel Rajačić, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist traumatolog
 od 9 do 12 sati

od 12 do 15 sati

Srijeda

doc. dr. sc. Tomislav Žigman, dr. med., spec. opće kirurgije, spec. ortopedije i traumatologije, subspecijalist traumatolog
doc. dr. sc. Tihomir Banić, dr. med., specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, uži specijalist traumatologi
je

od 9 do 12 sati

od 12 do 15 sati

Četvrtak

Tomislav Sečan, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist traumatolog

od 9 do 15 sati

Petak

prim. dr. sc. Tonisav Antoljak, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist traumatolog

dr. sc. Dino Bobovec, dr. med., specijalist ortopedije i traumatologije

od 9 do 12 sati

od 12 do 15 sati

vrh stranice