Odjel za kliničku imunologiju

Voditelj: prim. dr. Marko Barešić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija alergologija i klinička imunologija
Glavna medicinska sestra:
Ivana Papić, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prim. dr. Marko Barešić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija alergologija i klinička imunologija
Ljiljana Smiljanić Tomičević, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija alergologija i klinička imunologija
Boris Karanović, dr. med., specijalist alergologije i kliničke imunologije
Darija Čubelić, dr. med., specijalist alergologije i kliničke imunologije

vrh stranice