Odjel za kliničku imunologiju

Liječnici specijalisti:

Marko Barešić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija alergologija i klinička imunologija
Ljiljana Smiljanić Tomičević, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija alergologija i klinička imunologija
Boris Karanović, dr. med., specijalist alergologije i kliničke imunologije
Goran Šukara, dr. med., specijalist internist

vrh stranice