Odjel za socijalni rad

Za sve pacijente i članove njihovih obitelji u Kliničkom bolničkom centru Zagreb djeluje Odjel za socijalni rad kojemu je cilj pomoći pacijentima u ostvarenju svih njihovih prava iz područja zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite prema važećim zakonima.
Navedena usluga dostupna je, pod istim uvjetima, i za zaposlenike KBC-a Zagreb.

 


Područja rada:

  • pomoć  i savjetovanje u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi
  • provođenje individualnih i grupnih socioterapijskih postupaka
  • suradnja s nadležnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, MUP-om, županijskim i gradskim uredima za zdravstvo i socijalnu skrb te drugim suradnim službama 
  • stručne intervencije u slučajevima zanemarivanja i zlostavljanja djece i starijih osoba
  • zaštita prava i interesa djece, obitelji, branitelja iz Domovinskog rata, starijih osoba, beskućnika te drugih ranjivih skupina
  • ostvarivane prava na osnovnu zdravstvenu zaštitu državljana RH
  • stručne intervencije u području skrbništva (za maloljetne i punoljetne osobe, za posebne slučajeve)
  • nastavna baza Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta i nastavne aktivnosti za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Socijalne radnice
V.d. voditeljice Odjela: Nina Prosinečki, diplomirani socijalni radnik
Telefon/fax.: 01 2376 543
E-adresa: nina.prosinecki@kbc-zagreb.hr

Monika Novak, magistra socijalnog rada
Telefon/fax.: 01 2376 574
E-adresa: 
monika.novak4@kbc-zagreb.hr

 

mr. sc. Nevenka Pavlović Cvetkov, diplomirani socijalni pedagog
Telefon: 01 2376 524
E-adresa: npavlovi@kbc-zagreb.hr

Ankica Mikulić, socijalni radnik
Telefon: 01 2367 759
E-adresa: amikulic@kbc-zagreb.hr
Sara Topić, magistra socijalnog rada
Telefon: 01 2388 176
E-adresa: sara.topic@kbc-zagreb.hr

Dunja Pogačić Cindrić, diplomirani socijalni radnik
Telefon: 01 2388 176
E-adresa: dunja.pogacic.cindric@kbc-zagreb.hr
Monika Franjić: magistra socijalne politike
Telefon: 01 2376 005
E-adresa: monika.franjic@kbc-zagreb.hr

Ana Morić, magistra socijalne politike
Telefon: 01 2388 125
E-adresa: ana.moric@kbc-zagreb.hr 

 

vrh stranice