Klinika za kardijalnu kirurgiju

Predstojnik: prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije, FETCS
Glavna medicinska sestra: Renata Habeković, magistra sestrinstva
Glavni perfuzionist: Stjepan Strancarić, magistar sestrinstva

Klinika za kardijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb specijalizirana je za kirurško liječenje bolesti srca. To je ustanova s najvećim brojem operacija na srcu u Hrvatskoj i dugogodišnjom tradicijom te velikim stručnim dostignućima u ovoj grani medicine (prva operacija srca uz pomoć stroja za izvantjelesni krvotok – 1964., prva transplantacija srca u ovom dijelu Europe – 1988., prvi puta u Republici Hrvatskoj ugrađena mehanička srčana pumpa tzv. „umjetno srce“ kao „most“ prema transplantaciji srca koja je uspješno učinjena 15 dana kasnije -2008. godine).

Uz osnovnu djelatnost liječenja pacijenata sa srčanim problemima, u Klinici za kardijalnu kirurgiju se provodi edukacija studenata medicine u okviru nastave Medicinskoga fakulteta u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Također se provodi i edukacija liječnika na specijalizaciji iz opće kirurgije i kardiotorakalne kirurgije te subspecijalizaciji iz kardijalne i torakalne kirurgije.

Više o radu Klinike...

Klinika za kardijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb specijalizirana je za kirurško liječenje bolesti srca. To je ustanova s najvećim brojem operacija na srcu u Hrvatskoj te više od pet desetljeća dugom tradicijom. U našoj ustanovi je 1964. godine učinjena prva operacija srca uz pomoć stroja za izvantjelesni krvotok, 1988. godine prva transplantacija srca u ovom dijelu Europe koju je sa svojim timom obavio pokojni prof. dr. Josip Sokolić, a 2008. godine prvi je puta u Republici Hrvatskoj ugrađena mehanička srčana pumpa tzv. „umjetno srce“ kao „most“ prema transplantaciji srca koja je uspješno učinjena 15 dana kasnije.

Klinika se sastoji pet kliničkih odjela s 31 bolesničkim krevetom i operacijskog odjela s tri kirurške dvorane. Kao najveća kardiokirurška ustanova pokriva ne samo zagrebačku regiju nego i cijelu Hrvatsku u slučaju kompleksne kardiokirurške patologije.

Koronarna i kirurgija srčanih zalistaka (valvularna kirurgija) čine najveći dio operacija, te iako su postale standardne u drugim medicinskim centrima Hrvatske, naša kuća je u tom segmentu u posljednje vrijeme učinila značajne korake u poboljšanju kvalitete rada. Prije svega to je vidljivo u implementaciji novih kirurških tehnika u svakodnevnoj praksi.
U okviru koronarne kirurgije s procedurama uz pomoć stroja za izvantjelesni krvotok provode se zahvati bez pomoći stroja za izvantjelesni krvotok tzv. „off pump“ zahvati. Izdvojili bismo mogućnost endoskopskog vađenja vene safene magne koja se koristi za formiranje premosnica ili potpune arterijske revaskularizacije gdje se za premosnice upotrebljavaju arterije.

U kirurgiji srčanih zalistaka (valvularnoj kirurgiji) učinjen je iskorak primjenom minimalno invazivne tehnike u pristupu aortnom zalisku. Primjenom tih tehnika smanjili smo broj poslijeoperacijskih infekcija i intenzitet boli uz znatno poboljšani estetski učinak. Također, iskorak smo učinili i u kirurgiji mitralnog zalistka u smjeru povećanja broja rekonstruktivnih zahvata koji su svjetski standard kirurškog liječenja ovog zaliska. Važno mjesto u našem radu zauzima i kirurgija aorte kako u sklopu elektivnog liječenja proširene (dilatirane) uzlazne i luka aorte tako i u vidu hitnog kirurškog liječenja raslojene (disecirajuće) ili traumatski oštećene aortne stijenke. Veliki broj takvih operacija čini Kliniku centrom izvrsnosti u liječenju patologije početnog dijela aorte.

Još jedno područje na koje smo jako ponosni je kirurško liječenje kroničnog srčanog zatajenja u kojem smo predvodnici u Hrvatskoj i na području jugoistočne Europe još od 1988. godine s programom transplantacije srca. Centar smo s najvećim brojem obavljenih transplantacija srca u Hrvatskoj godišnje. Ugradnja uređaja za mehaničku potporu srca je zahvat koji se provodi u Klinici, a neophodan je za adekvatno liječenje kroničnog srčanog zatajenja kao „most prema transplantaciji“. Trenutno se ugrađuju uređaji za potporu lijevom srcu Heartmate III i HeartWare.
Ugradnja resinhronizacijskih elektrostimulatora srca (CRT) kroz minimalno invazivnu torakotomiju također je metoda liječenja kroničnog srčanog zatajenja u našoj ustanovi u suradnji s liječnicima iz Klinike za bolesti srca i krvnih žila.

Važan segment ove klinike čini i dječja kardijalna kirurgija, te s njom srodna kirurgija urođenih srčanih grešaka odrasle dobi. U tom segmentu kardiokirurškog rada posjedujemo dugogodišnje iskustvo te smo jedan od rijetkih centara u Hrvatskoj koji se bavi tim dijelom kardijalne kirurgije.
U Klinici za kardijalnu kirurgiju provodi se edukacija studenata medicine u okviru nastave Medicinskoga fakulteta u Zagrebu i Visoke medicinske škole Sveučilišta u Zagrebu. Također se provodi i edukacija liječnika na specijalizaciji iz opće kirurgije i kardiotorakalne kirurgije te subspecijalizaciji iz kardijalne i torakalne kirurgije.

Znanstvena djelatnost svakako je jedan od važnih aspekata naše djelatnosti. Neprestana edukacija liječnika Klinike u stranim centrima, te dugogodišnja tradicija i iskustvo u spoju sa znanstvenom misli čini Kliniku centrom izvrsnosti i stručnosti u kardiokirurškom radu. Takvim stavom i ponašanjem pružamo našim bolesnicima vrhunsku medicinsku uslugu.

Upute za pacijente

Na subspecijalistički pregled kardijalnog kirurga potrebno je donijeti nalaze sljedećih pretraga:

Laboratorijske pretrage


Krvne (hematološke) pretrage

 • sedimentacija crvenih krvnih stanica (eritrocita) – SE
 • kompletna slika krvnih stanica – KKS

Biokemijske pretrage krvi

 • nalaz elektrolita u krvnome serumu (natrij, kalij, kloridi)
 • razina glukoze u krvnome serumu – GUK
 • razina mokraćevine (ureje) i kreatinina u krvnome serumu
 • bilirubin
 • AST
 • ALT
 • AF
 • amilaza u serumu
 • provjere zgrušavanja krvi (koagulacije)
 • vrijeme zgrušavanja krvi
 • vrijeme krvarenja
 • protrombinsko vrijeme i INR
 • aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme – APTV
 • fibrinogen

Transfuziološke pretrage

 • provjeru krvne grupe i Rh faktora te nalaz križne reakcije u slučaju prethodnih transfuzija

Pretrage mokraće i mokraćnoga sedimenta
RTG-a srca i pluća (snimka na filmu ili CD-u)
EKG-a s očitanjem
Koronarografija (snimka koronarografije na CD-u)

Ultrazvuk srca (minimalno prihvatljivi parametri uključuju ejekcijsku frakciju, gradijente preko bolesnih zalistaka, kvantifikaciju regurgitacije zalistaka, te dimenzije ljevostranih srčanih struktura)

Doppler karotidnih arterija (uz mišljenje vaskularnog kirurga u slučaju postojanja stenoze karotidnih arterija)

Kolonoskopija u slučaju bolesti kolona (potrebno isključiti kontraindikacije za kardiokiruršku operaciju)

Gastroskopija u slučaju bolesti želuca (potrebno isključiti kontraindikacije za kardiokiruršku operaciju)

Spirometrija (u slučaju bolesti pluća, potrebno mišljenje pulmologa o perioperativnoj terapiji)

3D CT rekonstrukcija prohodnih premosnica u slučaju reoperacije nakon prethodne kirurške Revaskularizacija miokarda (potrebno procijeniti udaljenost prohodnih premosnica od prsne kosti)

Razina hormona štitnjače (u slučaju nalaza van referentnih vrijednosti potrebna potvrda specijaliste da nema kontraindikacija za kardiokiruršku operaciju)
Potvrda o saniranom zubalu (potrebna potvrda o nepostojanju upalnih žarišta u zubalu)

NAPOMENA – većina gore navedenih nalaza može se nalaziti na otpusnom pismu ustanove u kojoj je učinjena kardiološka obrada – na ambulantni pregled potrebno je donijeti navedeno otpusno pismo i prije navedene nalaze koji nedostaju.

Upute za daljnje liječenje nalaze se na subspecijalističkom nalazu.

 • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
 • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
 • Etaža: 2
 • Hodnik: lijevo


vrh stranice