Kako do nas?

BOLNIČKI KOMPLEKS REBRO - JORDANOVAC

1. Uprava i Edukacijski centar Istok

 1

Prizemlje (Edukacijski centar Istok)
  Mala dvorana (40)
1. kat (Edukacijski centar Istok)
   Mala dvorana lijevo (40)
   Mala dvorana desno (40)
   Velika dvorana lijevo (90)
   Velika dvorana desno (90)
2. kat (Ravnateljstvo)

3. Istočni češalj

 3

Prizemlje
Objedinjeni hitni bolnički prijam
1. kat
Klinika za bolesti srca i krvnih žila (Odjel za invazivnu i interventnu kardiologiju, Zavod za intenzivno kardiološko liječenje)
Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za intenzivnu medicinu)
2. kat
Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Klinika za urologiju
Klinika za kardiokirurgiju
3. kat
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
4. kat
Klinika za pedijatriju

4. Žuta zgrada

 4

Prizemlje
Klinika za ortopediju, Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju bubrega)
1. kat
Klinika za otopediju, Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju bubrega)
2. kat
Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za farmakologiju, Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju)

5. Glavna zgrada

5

Hodnik lijevo
Podrum (-1)
Klinika za psihijatriju
Klinika za plućne bolesti
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju (Magnetska rezonanca, angio sala/DSA)
Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Prizemlje (0)

Klinika za neurokirurgiju
Klinika za neurologiju
Klinika za bolesti srca i krvnih žila (Odjel za invazivnu i interventnu kardiologiju, Zavod za intenzivno kardiološko liječenje)
Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za intenzivnu medicinu)
1. kat
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Klinika za neurologiju
Klinika za neurokirurgiju (apartmani)
Klinika za bolesti srca i krvnih žila
2. kat
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Klinika za urologiju
Klinika za kardiokirurgiju
3. kat
Klinika za očne bolesti
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
4. kat
Klinika za pedijatriju

Hodnik desno
Podrum
Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju
Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju (Banka krvi iz pupkovine)
Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja (poseban ulaz)
Klinika za neurokirurgiju (Gamma knife)
Klinika za onkologiju (Zavod za planiranje i provođenje radioterapije)
Prizemlje
Klinika za neurologiju
Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za hematologiju)
BOJCEN (Bolnička jedinica za centralno naručivanje)
Klinika za pedijatriju (Zavod za hematologiju i onkologiju)
1. kat
Klinika za unutarnje bolesti (Uprava klinike, Zavod za hematologiju, Zavod za endokrinologiju)
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
2. kat
Klinika za kirurgiju
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
3. kat
Klinika za onkologiju
Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za bolesti metabolizma)
4. kat
Klinika za pedijatriju

6. Edukacijski centar Zapad

 6

Dvorana A.Hahn (90)
Dvorana I.H.Botteri (197)
Dvorana J.Sokolić (90)
Dvorana Lj.Čečuk (30)
Dvorana S.Dogan (30)
Studentska referada (MEF)
Knjižnica (MEF)

7. Patologija i citologija

 7

Klinički zavod za patologiju i citologiju

8. Vila (nutricionističko savjetovanje)

8

Služba za prehranu i dijetetiku (prizemlje)

9. Zelena zgrada

 9

Podrum (-1)
Prolaz u Glavnu zgradu
Prolaz u garažu
Klinikaza dermatovenerologiju
Suteren (S)
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku (prijemni šalter/žuti, izdavanje nalaza)
Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju (prijem pacijenata, izdavanje nalaza/soba 8 )
Klinika za ženske bolesti i porode (Ginekološka ambulanta)
Klinika za stomatologiju (Stomatološka ambulanta)
Klinika za psihijatriju (Poliklinika i Dnevna bolnica)
Prizemlje (P)
Klinika za pedijatriju (Poliklinika, Dnevna bolnica)
Klinika za psihijatriju (Centar za krizna stanja)
1. kat
Klinika za kirurgiju (jednodnevna kirurgija)
Klinika za unutarnje bolesti (dnevna bolnica)
Klinika za urologiju (Klinička jedinica za urolitijazu i ESWL/vantjelesno mrvljenje kamenaca, Klinička jedinica Andrologija)
Klinika za anesteziologiju reanimatilogiju i intenzivno liječenje (Ambulanta za liječenje boli)
2. kat
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrat (Audiološki centar, Fonijatrijski centar
Klinika za očne bolesti/Poliklinika)
3. kat
Klinika za unutarnje bolesti (Hematološka poliklinika, Dnevna bolnica, Centar za hemofiliju)
Klinika za onkologiju (Poliklinika)
4. kat
Klinika za unutarnje bolesti (Dnevna bolnica Zavoda za imunologiju i reumatologiju)
Klinika za neurologiju (Laboratorij za ispitivanje autonomnog živčanog sustava)
Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju (poliklinika)

10. Bijela Zgrada

10

-2. kat
Spojni hodnik za glavnu zgradu i garažu
-1. kat
Dijaliza
Klinika za urologiju (Poliklinika-ambulante)
Klinički zavod za dijagnostičku i interventnu radiologiju (Poliklinika)
Klinika za onkologiju (Ambulanta za tumore dojke)
Prizemlje
Dijaliza
Klinika za unutarnje bolesti (Poliklinika)
Klinika za bolesti srca i krvnih žila (Poliklinika)
1. kat
Klinika za unutarnje bolesti (Poliklinika zavoda za gastroenterologiju-dijagnostički dio (gastroskopija, kolonoskopija, UZV…..)
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata (Poliklinika)
Klinika za kirurgiju (Poliklinika, Jednodnevna kirurgija, Dnevna bolnica)
Klinika za kardijalnu kirurgiju (Kardiokirurška ambulanta)
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (Anesteziološka ambulanta)
Klinika za neurokirurgiju (Neurokirurška ambulanta)
2. kat
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku (prijem pacijenata i izdavanje nalaza u Zelenoj zgradi/suteren)
3. kat
Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju ((prijem pacijenata i izdavanje nalaza u Zelenoj zgradi/suteren)
Tipizacija tkiva
Patofiziologija

11. Crvena zgrada

 11

Zavod za psihološku medicinu

12. Jordanovac (plućna bolnica)

 12

Zgrada Poliklinike
Klinika za plućne bolesti (Poliklinika i dnevne bolnice)
Klinika za torakalnu kirurgiju (Poliklinika i dnevne bolnice)
* Ulaz u zgradu Poliklinike je nasuprot glavnog ulaza u bolnicu

vrh stranice