Odjel za urološke operacije

Voditelj: prim. dr. Ahmad El-Saleh, dr. med., specijalist urolog
Glavni medicinska sestra: Martina Pekčec, prvostupnica sestrinstva

U moderno opremljenim urološkim operacijskim dvoranama mogu se obavljati najsloženiji urološki zahvati uključujući i transplantacije. Jedna od dvorana u cijelosti je opremljena za endoskopske urološke zahvate, laparoskopski zahvati se obavljaju u operacijskoj dvorani opremljenoj za tu namjenu, a u jednoj operacijskoj dvorani se putem stropne kamere cijeli zahvat projicira na ekran za potrebe edukacije studenata i specijalizanata..
vrh stranice