Ambulanta za prijeoperacijski anesteziološki pregled

Kako bi se utvrdio optimalni oblik i vrsta anestezije za dijagnostički ili intervencijski operativni zahvat, svaki pacijent mora obaviti prijeoperacijski anesteziološki pregled u anesteziološkoj ambulanti ( bijela zgrada – poliklinika, 1. kat). Zbog postavljanja endotrahealnog tubusa, tj. cijevi u dušnik (radi kontrole disanja tijekom operativnog zahvata) anesteziolog u operacijskoj dvorani prije pretrage ili zahvata mora znati je li pacijent prethodno operirao čeljust ili grlo, otvara li otežano usta, te zna li za probleme pri postavljanju cijevi za disanje u ranijim operacijama (tzv. otežana intubacija). Također je vrlo važno da pacijent na prijeoperacijskom pregledu obavijesti anesteziologa o svim vrstama proteza koje ima u tijelu (zubna, očna i sl.).
Kako izgleda prijeoperacijski pregled?

U prijeoperacijskom pregledu anesteziolog pregledava kompletnu medicinsku dokumentaciju, povijest bolesti te nalaze dijagnostičkih pretraga koje je pacijent prethodno obavio. Uz pregled raspoložive dokumentacije zanimat će ga da li pacijent puši, konzumira alkoholna pića, uzima kakve lijekove ( ako uzima radi li to stalno ili povremeno), koristi biljne preparate ili vitaminske dodatke. Na osnovu informacija koje dobije dat će preporuku koje lijekove uzeti večer i jutro prije same operacije.
Važno je upozoriti anesteziologa na probleme kod prethodnih anestezija, ako ih je bilo. To podrazumijeva neuobičajene reakcije pri anesteziji kao što su visoka temperatura, dugotrajno buđenje, mučnina ili povraćanje. Svakako je bitno upozoriti anesteziologa na postojeće alergije.

Prijeoperacijski anesteziološki pregled u poliklinici je dokumentiran, a taj će nalaz prije operacije pročitati anesteziolog koji odlučuje o konačnom pristupu anesteziji za vrijeme operacije.
Molimo pacijente da prilikom posjeta ambulanti za prijeoperacijski anesteziološki pregled vode računa o specifičnom radnom vremenu (8 do 14.30 sati), te da ponesu svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju potrebnu za anesteziološki pregled.
vrh stranice