Ambulanta za kemoterapiju

Radno vrijeme ambulante je od 8 do 16 sati (do 20 sati četvrtkom) svakim radnim danom.

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

Zbog epidemiološke situacije molimo da se na specijalističke preglede naručujete isključivo putem:

Zelena zgrada:  predbiljezbe.poliklinika.onk@kbc-zagreb.hr,  fax.: 01/2420 005, Informacije putem telefona svaki radni dan od ponedjeljka do petka, vrše se isključivo u terminu od 9.00 do 11.00 sati, na broj telefona 01/2376 460.

Bijela zgrada: predbiljezbe.bolesti.dojke.onk@kbc-zagreb.hr, fax.: 01/2367 109. informacije putem telefona svaki radni dan od ponedjeljka do petka, vrše se isključivo u terminu od 9.00 do 11.00 sati, na broj telefona 01/2367 101.

vrh stranice