Pročelnik: doc. dr. sc. Mara Tripković, specijalist psihijatar
Glavna medicinska sestra:
Suzana Franjić, prvostupnica sestrinstva

Ordinacije (ambulante):

  •  Ordinacija za psihoterapiju djece predškolske i školske dobi
  • Ordinacija za obiteljsku i bračnu terapiju i psihodramu
  • Ordinacija za psihoterapiju, psihosomatiku, liason psihijatriju djece i mladeži
  • Ordinacija za poremećaj jedenja djece i mladeži
  • Ordinacija za psihoanalitičku psihoterapiju mladeži
  • Ordinacija za razvojne poremećaje
  • Ordinacija za psihoterapiju para roditelj-dijete
vrh stranice