Zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med., specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije s užom specijalizacijom iz traumatologije
Glavna medicinska sestra: Ankica Lulić, prvostupnica sestrinstva

U Zavodu za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju obavljaju se sve vrste operacijskih zahvata iz područja traumatologije. Liječe sve vrste svježih ozljeda te komplikacije i posljedice samih ozljeda. Najveći dio pacijenata ovdje dolaze zbog prijeloma, najčešće kostiju ekstremiteta. Liječe se i pacijenti s višestrukim ozljedama (politraumatizirani pacijenti), odnosno ozlijeđeni kojima je ugrožen život i/ili postoji rizik od invalidnosti uslijed same ozljede (prometne nesreće, padovi s visine i sl.).

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Ivan Dobrić, dr. med., specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije, subspecijalist traumatologije
doc. dr. sc. Tomislav Žigman, dr. med., specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije, subspecijalist traumatologije
prim. dr. sc. Tonisav Antoljak, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije
prim. dr. sc. Tihomir Banić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije
dr. sc. Tin Ehrenfreund, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije
dr. sc. Dino Bobovec, dr. med., specijalist ortopedije i traumatologije
Daniel Rajačić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije
Tomislav Sečan, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije

 

vrh stranice