Odjel za funkcijsku dijagnostiku pluća i srca

Voditeljica: prim. dr. sc. Bojana Butorac Petanjek, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmologije

Liječnici specijalisti:

prim. dr. sc. Bojana Butorac Petanjek, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmologije
dr. sc. Fabijan Lulić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist kardiologije

Na Odjelu se vrši funkcijska dijagnostika rspiratornih bolesti.

Najčešće dijagnoze: respiracijska insuficijencija, kronična opstruktivna bolest pluća, astma

Dijagnostički postupci: spirometrija, bronhodilatacijski testovi, CO difuzija, tjelesna pletizmografija, bronhoprovokacijski testovi, FeNO, plinska analiza i 6 minutni test hoda.

vrh stranice