Predstojnik: prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., specijalist psihijatar, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije i uži specijalist psihoterapije
Glavna medicinska sestra: Irena Bambulović, magistra sestrinstva

Liječnici specijalisti:
prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., specijalist psihijatar, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije i uži specijalist psihoterapije
izv. prof. dr. sc. Zorana Kušević, dr. med., specijalistica psihijatrije, uža specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije i uža specijalistica psihoterapije
doc. dr. sc. Mara Tripković, dr. med., specijalistica psihijatrije, uža specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije i uža specijalistica psihoterapije
doc. dr. sc. Gordan Majić, dr. med., specijalist psihijatar, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije i uži specijalist psihoterapije
Lena Santrić, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije
Marija Bolfan, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije
Iva Radoš, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije
Ivana Jedvaj Šumski, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije
Stjepan Greguraš, dr. med., specijalist dječje i adolescentne psihijatrije
Ivana Stefanović, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije

Klinika zaprima pacijente od predškolske, preko školske do adolescentne dobi, dakle u pravilu od 0 do 18 godina. Najčešće indikacije za dijagnostiku i terapiju u ovoj klinici su: autistični spektar poremećaja, emocionalni poremećaji (različiti strahovi od odvajanja, strahovi /fobija od škole), anksiozni poremećaji (različiti strahovi npr. fobije, opsesivno – kompulzivni poremećaji, panični poremećaj, različiti tjelesni simptomi radi psihičkih razloga /konverzivni poremećaji), psihosomatski poremećaji (poremećaji hranjenja: anoreksija i bulimija), depresivni poremećaji, hiperkinetski poremećaj, poremećaji povezani sa stresom i drugi poremećaji.

vrh stranice