Odjel za citogenetiku

Voditeljica: prim. dr. sc. Sanja Davidović Mrsić, dr. med., specijalist transfuziolog

Specijalisti:

prim. dr. sc. Sanja Davidović Mrsić, dr. med., specijalist transfuziolog
dr. sc. Kristina Crkvenac Gornik, diplomirani inženjer biologije – citogenetičar
dr. sc. Ivana Tonković Đurišević, diplomirani biolog – citogenetičar
dr. sc. Ana Franjević, mag. biologije
Morana Mikloš, diplomirani biolog – citogenetičar
Anita Pokupec Bilić, mag biologije
Ivana Franić Šimić, specijalist medicinske biokemije

Stručna djelatnost Odjela za citogenetiku su kromosomske i molekularne promjene genoma iz područja prenatalne, postnatalne i hemato-onkološke problematike.U laboratoriju obrađuju se uzorci periferne krvi, koštane srži, tumorskoga tkiva, punktata, bioptata, urina, plodove vode, korionskih resica, kože te svi drugi uzorci od interesa.

Molekularnim metodama dijagnosticiraju se promjene genoma na razini gena.

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice